Render oosterweel

Nieuw openbaar onderzoek vergunning Bypass Noord start 5 november

Meer over

Op 5 november 2023 start een nieuw openbaar onderzoek voor de vergunning voor de bouw van Bypass Noord. Dit is het deel van de tijdelijke snelweg tussen het knooppunt Antwerpen Noord - waar de A12 en E19 aansluiten op de Antwerpse Ring - en het Sportpaleis. Tijdens het openbaar onderzoek krijgt iedereen de kans om de plannen in te kijken en feedback te geven. Het onderzoek loopt tot en met 4 december 2023. 

Met de Oosterweelwerken leggen we een deel van de huidige Antwerpse Ring verdiept en deels in tunnels onder de grond aan.  Het viaduct van Merksem verdwijnt en maakt plaats voor een gezondere Stad en heel wat extra ruimte voor groen, recreatie, ontspanning, fiets- en wandelpaden. Om te voorkomen dat het snelwegverkeer zich tijdens de werken een weg baant door de omliggende buurten, bouwen we eerst een tijdelijke snelweg: de Bypass.

De Bypass is onderverdeeld in twee delen: 

  • Een noordelijk deel, tussen het knooppunt Antwerpen-Noord (E19/A12 x R1) en het Sportpaleis  (bekijk hier het traject);
  • Een oostelijke deel, tussen het Sportpaleis en het knooppunt Antwerpen-Oost (E313 x R1).

Voor de bouw van het noordelijk deel vroegen we dit voorjaar een omgevingsvergunning aan. Hiervoor organiseerde de Vlaamse Overheid van 26 augustus tot 24 september een eerste openbaar onderzoek. Enkele adviesverlenende instanties vroegen om bijkomende documenten toe te voegen aan het Milieueffectrapport (MER). Lantis heeft deze bijkomende documenten toegevoegd aan de vergunningsaanvraag, maar het procedurele gevolg is dat het openbaar onderzoek opnieuw gevoerd moet worden. Dit zal plaatsvinden vanaf zondag 5 november tot en met 4 december.

Tijdens het openbaar onderzoek kan je de vergunningsaanvraag op twee manieren raadplegen:

Stad Antwerpen organiseert op 13 november, om 19.30 uur ook opnieuw een digitale informatievergadering

  • Inschrijven kan via milieuvergunningen@antwerpen.be met vermelding van projectnummer OMV_2023021692 en dit ten laatste op  12 november 2023.

Wil je meer informatie over de Bypass? Bekijk dan onze website 

Een overzicht van alle lopende vergunningsaanvragen van Lantis vind je ook op onze website.  

Gerelateerd nieuws