Bereikbaarheid van de fietspaden

Extra aandacht gaat uit naar de veiligheid van de zachte weggebruikers.
Voor fietsers hanteren we het 200 meter principe. Dit betekent dat een omleiding mag niet langer mag zijn dan 200 meter. 

Een overzicht van de belangrijkste omleidingen

1Tijdelijke fietsbrug over E34

Ter hoogte van de op-/afrit Waaslandhaven-Oost zorgt een tijdelijke fietsbrug over de E34 voor de verbinding van Zwijndrecht met de Canadastraat en de Keetberglaan.

2Fietspad ten noorden van E34

Het bestaande fietspad aan de noordzijde van de E34 wordt verlegd zodat er voldoende ruimte is tussen het fietspad en de werfzone.

3Fietspaden Blancefloerlaan

Op de Blancefloerlaan fietst men tijdens de werken afwisselend op de noord- en zuidzijde.

4Fietspad Galgenweel

Het fietspad langs Galgenweel wordt fysiek gescheiden van de werf met een scherm.

5Fietspad Hoefijzersingel

Het fietspad langs de Hoefijzersingel wordt tijdens de werken een gemengd fiets- en wandelpad dat aan de zuidzijde (kant Burcht) van deze weg ligt.

Bereikbaarheid snelwegen

Verkeer op de snelwegen R1, E17 en E34 blijft tijdens de werkzaamheden in beide richtingen mogelijk. Maar door de werfsituatie verwachten we bijkomende vertragingen.

Lees meer

Bereikbaarheid op- en afritten

Benieuwd hoe je de snelweg oprijdt of verlaat tijdens de werkzaamheden? De bereikbaarheidskaarten tonen de uitgangspunten voor elk complex.

Lees meer