Documents

Bereikbaarheid van de fietspaden

Extra aandacht gaat uit naar de veiligheid van de zachte weggebruikers. Daarom hebben we voor de vele fietsers van en naar Waaslandhaven-Oost een kaartje ontwikkeld met de aanbevolen routes. Afhankelijk van de voortgang van de werken en van bijkomende minder hinder maatregelen zullen we het kaartje updaten. Via deze pagina kan je steeds de meest actuele versie downloaden. Dit doe je door rechts bij documenten op fietskaart te klikken.

Hieronder vind je bijkomend een overzicht op hoofdlijnen van de belangrijkste omleidingen voor fietsers. 

 

Een overzicht van de belangrijkste omleidingen

1Tijdelijke fietsbrug over E34

Ter hoogte van de op-/afrit Waaslandhaven-Oost zorgt een tijdelijke fietsbrug over de E34 voor de verbinding van Zwijndrecht met de Canadastraat en de Keetberglaan.

2Fietspad ten noorden van E34

Het bestaande fietspad aan de noordzijde van de E34 wordt verlegd zodat er voldoende ruimte is tussen het fietspad en de werfzone.

3Fietspaden Blancefloerlaan

Op de Blancefloerlaan fietst men tijdens de werken afwisselend op de noord- en zuidzijde.

4Fietspad Galgenweel

Het fietspad langs Galgenweel wordt fysiek gescheiden van de werf met een scherm.

5Fietspad Hoefijzersingel

Langs de Hoefijzersingel hebben we een nieuw fietspad aangelegd. Dit is op 18 november 2019 in dienst genomen. Naast het fietspad ligt ook een nieuw voetpad.