De impact van infrastructuurwerken beperken op mens en omgeving, start al op de werf. Door een weldoordachte inrichting van de werf en door duurzaam om te springen met bijvoorbeeld grondwater proberen we onze voetafdruk zo klein mogelijk te houden. Als bouwheer proberen we met de Oosterweelverbinding tegelijkertijd mee dingen in gang te zetten. Zo zetten we graag mee onze schouders onder opleidingsinitiatieven of het uitwerken van nieuw beleid rond huisvesting en eerlijk werk.