De komende jaren ondergaat de stad met de Oosterweelwerken een openhartoperatie. Dat brengt onvermijdelijk hinder met zich mee. Toch willen we dat de Antwerpenaar niet tot de finish moet wachten om van de voordelen van Oosterweel te genieten, maar al tijdens de werken de verbindende kracht ervan kan ervaren. Hoe? Door ons als goede werfburen te gedragen. Dat betekent: geen opgetrokken muren tussen de werf en wie er rond woont, maar een openstaande deur en uitnodiging om elkaar net rond de werf te ontmoeten. 
Inspirerende voorbeelden

Hoe brengen we dat in de praktijk?

Om te beginnen stuurden we de Design Sciences Hub van de Universiteit Antwerpen op pad. Zij gingen in binnen- en buitenland op zoek naar inspirerende voorbeelden en kwamen terug met kleine en grote projecten die erin geslaagd zijn om win-wins te creëren voor bewoners in de buurt van een werf. Denk: een stukje van de werf dat tijdelijk als speelzone wordt ingericht of een kunstproject dat de band met de werf versterkt. Met die inzichten willen we nu verder aan de slag. Zodat we ook tijdens de werken al van toegevoegde waarde kunnen zijn voor jouw wijk of buurt nabij het Oosterweelproject.

De handen in elkaar slaan

Als bouwheer van de Oosterweelverbinding kan Lantis dat natuurlijk niet alleen. Daarom gaan we in gesprek met verschillende partners zoals de stad, haar districten en buurtcomités. Zij zijn onze vinger aan de pols om mee initiatieven en noden binnen wijken te spotten. De ideeën die zo ontstaan realiseren we graag mee door de nodige ruimte, praktische afstemming met de werf of financiering te voorzien. 

Wordt ongetwijfeld vervolgd!

Blijf op de hoogte!