Een groot deel van de Oosterweelwerf komt vlakbij woonwijken en drukke verkeersaders te liggen. Stilstaan bij de risico’s die werven van deze omvang met zich kunnen meebrengen, is dus zeker op zijn plaats. Sociale veiligheid is daar één van. Een voetpad loopt opeens door een smalle tunnel, je moet op de fiets een omleiding volgen die slecht is verlicht, … Allemaal situaties die ervoor kunnen zorgen dat je je ongemakkelijk of soms onveilig voelt. Daarom hebben we samen met de stad een checklist voor de aannemers opgesteld die hen helpt om de omgeving rond de werf zo in te richten dat je je steeds op je gemak voelt. 

Hoe doen we dat?

  • Voor en tijdens de werken worden de risico’s voor de sociale veiligheid in kaart gebracht.
  • De werf wordt goed en netjes afgesloten zodat duidelijk is waar de straat of het voetpad stopt en de werf begint.
  • Tunnels zijn breed genoeg en voldoende verlicht zodat je je steeds veilig voelt.
  • Omleidingsroutes voor voetgangers en fietsers zijn zo breed mogelijk en obstakelvrij. De routes worden duidelijk aangegeven met heldere borden. De afsluiting van tijdelijke omleidingsroutes is doorzichtig zodat je steeds weet waar je bent en waar je naartoe moet. 
  • De omgeving is voldoende verlicht, echter zonder omwonenden of dieren te verblinden.
  • Groen naast tijdelijke voet- en fietspaden wordt regelmatig gesnoeid zodat je zicht op de verkeerssituatie niet belemmerd wordt.

Samen met de aannemers, stad Antwerpen en de politie volgen we dit nauwgezet op. Zo garanderen we werkzaamheden die veilig zijn én aanvoelen.