Render oosterweel

Wandelpad Noordkasteel afgesloten voor verwijderen Japanse Duizendknoop

Op dinsdag 18 oktober sluiten we een wandelpad aan het Noordkasteel definitief af. We verwijderen hier de woekerplant ‘Japanse Duizendknoop’, waardoor het wandelpad niet veilig open kan blijven. Later zal dit wandelpad ook binnen de werfzone van het Oosterweelknooppunt vallen.

De Japanse Duizendknoop is een exotische plant die internationaal aanzien wordt als heel invasief. Dit betekent dat ze ‘binnendringt’ in een bestaande habitat en de andere planten overwoekert en verdringt. Dat is niet alleen problematisch voor de inheemse natuur die eigen is aan de streek, maar de plant is ook schadelijk voor leidingen, funderingen en bijvoorbeeld het wegdek van een straat of fietspad.

japanseduizendknoop.jpg
De Japanse Duizendknoop woekert ook aan het Noordkasteel. 

Moeilijk te bestrijden

Door zijn groeikracht en weerstand tegen normale bestrijdingsmiddelen, is de Japanse Duizendknoop moeilijk te bestrijden. Deze exoot verwijderen doen we met verschillende technieken en is een werk van meerdere jaren.

  • Maaien van de plant en afvoeren naar een verbrandingsoven. Hierbij moeten de plantresten nauwkeurig opgeruimd worden en worden maatregelen genomen om de verspreiding tegen te gaan. Daarnaast gaan we de omliggende grond uitgraven, zeven en afvoeren. Deze grond wordt enkele jaren ‘gestockeerd’ en regelmatig gecontroleerd dat er geen nieuwe Japanse Duizendknoop in groeit. Nadien kan deze grond opnieuw gebruikt worden.
  • Een andere techniek die gebruikt kan worden is om de gemaaide grond om te woelen en nadien af te dekken met speciale grond die de wortels biologisch afbreken. Het bijkomend afdekken met de nodige folies zorgt ervoor dat de plantresten geen zuurstof meer hebben om opnieuw te groeien.

De Japanse Duizendknoop vinden we terug op heel wat plaatsen in Vlaanderen. We testen verschillende technieken uit die nadien dan elders opnieuw gebruikt kunnen worden.

Wandelpad Noordkasteel definitief afgesloten

Om de Japanse Duizendknoop aan het Noordkasteel veilig te verwijderen sluiten we vanaf 18 oktober een wandelpad af. Binnen enkele maanden starten we hier de voorbereidende werken van het Oosterweelknooppunt. Dit wandelpad zal dan ook in de werfzone vallen waardoor deze afsluiting definitief is. Na onze werken wordt deze zone opnieuw ingericht in het kader van Ringpark Noordkasteel.

japanseduizendknoopnoordkasteel.jpg

Gerelateerd nieuws