Render oosterweel

Tijdelijke Scheldedijk ter hoogte van Scheldelaan

Aan de Scheldelaan - in het zuiden van de Antwerpse Haven - bouwen we momenteel aan een tijdelijke Scheldedijk. Voor de bouw van de nieuwe tunnel onder de rivier moeten we namelijk de huidige dijk plaatselijk onderbreken en uitgraven. Zo maken we voldoende ruimte vrij voor de bouw van de tunnelmond* en het aansluiten van de verschillende delen van de Scheldetunnel zelf. Die tijdelijke dijk is noodzakelijk om tijdens de bouw van de nieuwe tunnel, de beschermende en waterdichte functie van de Scheldedijk toch te behouden.


Ter hoogte van de Scheldelaan bouwen we een tijdelijke Scheldedijk.

Op de beide oevers van de Schelde zijn we momenteel druk bezig om de bouw van de tunnelmonden voor te bereiden. De Scheldetunnel - die beide tunnelmonden met elkaar zal verbinden - bestaat uit acht delen, die we bouwen in een groot dok in Zeebrugge. Binnen enkele jaren brengen we die tunneldelen over het water naar Antwerpen, om ze daar op hun definitieve locatie te laten zinken en aan te sluiten op de tunnelmonden. Voor dat laatste ligt de Scheldedijk in de weg.

De dijk zomaar weghalen kan uiteraard niet. Daarom voorzien we aan de Scheldelaan op Rechteroever eerst een tijdelijke dijk, vooraleer we de huidige uitgraven. De tijdelijke dijk zal in januari klaar zijn. Hij wordt maar liefst 292 meter lang en reikt tot 21 meter diep.

Betonnen dijk om hinder te beperken

We bouwen de tijdelijke dijk met staal en beton, zodat die stevig genoeg is om de Schelde te bedwingen. Daarnaast is het ook een geluids- en trillingsarme methode. We graven eerst de gleuf uit, brengen de stalen wapening aan en storten nadien het beton. 

 In een latere fase sluiten we de tijdelijke dijk nog aan met een wand van stalen platen.


Ter hoogte van de Scheldelaan bouwen we een tijdelijke Scheldedijk.

Nieuwe dijk op oude locatie

Op het einde van de werken aan de Scheldetunnel, wordt de Scheldedijk op Rechteroever terug op ongeveer dezelfde locatie gebouwd als voorheen. De bovenste twee meter van de tijdelijke dijk wordt terug uitgebroken, de rest blijft in de ondergrond achter. Op Linkeroever wordt de Scheldedijk ter hoogte van de Scheldetunnel meer landinwaarts gelegd en verhoogd. 

*Een tunnelmond is waar een tunnel terug ‘boven komt’ of geen dak meer heeft.

Gerelateerd nieuws