Render oosterweel

Oosterweelsteenweg van 25 februari tot 8 maart op één rijbaan

Van 25 februari tot 8 maart wordt de zuidelijke rijbaan van de Oosterweelsteenweg - voor verkeer richting stad - ingenomen als werfzone om het terrein bouwklaar te maken. Beide rijrichtingen rijden in die periode over de noordelijke rijbaan, richting haven, met één rijstrook beschikbaar per rijrichting. Fietsers kunnen de werken gewoon passeren, maar de fietstunnel onder de Oosterweelsteenweg wordt afgesloten.

Later dit voorjaar starten we de voorbereidende werken op voor de bouw van de Oosterweelknoop, het nieuwe knooppunt dat de Antwerpse haven en het noorden van Antwerpen beter zal ontsluiten. Zo leggen we onder andere een netwerk van werfwegen aan en bouwen we een tijdelijke Oosterweelsteenweg om – tijdens de hoofdwerken – de haven bereikbaar te houden. Eerst maken we het werfterrein bouwklaar. Hiervoor rooien we bomen in twee fases, waarvan de eerste duurt van 25 februari tot 8 maart.

Fase 1: van 25 februari tot 8 maart

In de eerste fase rooien we 0,13 ha bomen:

  • op de middenberm van de Oosterweelsteenweg;
  • ter hoogte van de Hoge Zeevaartschool;
  • aan het Noordkasteel ter hoogte van de fietstunnel onder de Oosterweelsteenweg.

Om deze rooiwerken veilig uit te voeren nemen we de zuidelijke rijbaan van de Oosterweelsteenweg, voor verkeer richting Antwerpen, plaatselijk in. Je rijdt dan in beide richtingen over de noordelijke rijbaan, met één rijstrook per rijrichting. Fietsers kunnen steeds de werken passeren via het fietspad langs de Oosterweelsteenweg. De fietstunnel onder de Oosterweelsteenweg sluiten we tijdens deze werken af.

bomenrooinoordkasteel25-2tot8-32.jpg
Om het werfterrein voor te bereiden sluiten we de zuidelijke rijbaan van de Oosterweelsteenweg tijdelijk af. Fietsers kunnen in beide richtingen passeren, maar de fietstunnel is afgesloten.

In fase 2 breiden we de werfzone uit richting de Schelde en rooien we bijkomend 5,8ha bos. Deze fase plannen we in het najaar van 2022.

Nuttige toepassing voor gekapte bomen

Bomen rooien is niet fijn, maar we doen dat enkel als het noodzakelijk is voor onze werken. Het hout krijgt nadien ook zoveel mogelijk een nuttige toepassing. Zo zal een deel gebruikt worden om de dierenverblijven in de Antwerpse Zoo te verfraaien. Een ander deel zal door Stadshout verwerkt worden tot (stads) meubilair en naar Buurman Antwerpen en Clarysse - De Wilde gebracht om er trappen, speeltuigen en ander fraais mee te maken.

natuurlijkespeelomgevingzandbak.jpg
Het gekapte hout wordt o.a. gebruikt door Clarysse - De Wilde om er natuurlijke speeltuinen mee te maken. Foto Clarysse - De Wilde.

Oosterweelknoop voor een betere ontsluiting voor haven en Eilandje 

Het toekomstige op- en afrittencomplex in het zuidelijk deel van de haven, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen en de haven beter ontsluiten. 

Het knooppunt ligt verzonken in het landschap. De rijstroken voor het snelwegverkeer liggen tot wel 29 meter onder het gezichtsveld. Om zo weinig mogelijk groen in te nemen, werd het bovendien zo compact mogelijk gemaakt. Het knooppunt wordt daarnaast ook deels overkapt. Op die bijgemaakte ruimte komt het Ringpark Noordkasteel
 

Gerelateerd nieuws