Render oosterweel

Inrichten volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan start begin maart

Meer over

Vanaf maandag 4 maart starten we met het vervolledigen van het kruispunt van de Bermstraat met de Groenendaallaan. Zo garanderen we de bereikbaarheid van de bedrijvenzone tussen de Vaartkaai, Groenendaallaan, Noorderlaan en spoorlijn. Ook verbetert een volwaardig kruispunt hier de verkeersveiligheid en doorstroming op de Groenendaallaan.

Van het kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan maken we de komende maanden een volwaardig kruispunt
Van het kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan maken we de komende maanden een volwaardig kruispunt

Veiliger en vlotter op de Groenendaallaan

Vandaag kan je de Bermstraat via de Groenendaallaan enkel inrijden komende van de Noorderlaan en uitrijden richting Merksem. Dat zorgt ervoor dat bestemmingsverkeer dat vanuit Merksem aanrijdt naar deze bedrijvenzone, een keerbeweging maakt ter hoogte van de Noorderlaan. Omgekeerd maakt verkeer dat wegrijdt uit de bedrijvenzone maar richting Noorderlaan moet, een keerbeweging aan de Lambrechtshoekenlaan.

Door aan de Bermstraat een volwaardig kruispunt aan te leggen, kan verkeer in beide rijrichtingen aan- en wegrijden. Zo vermijden we de keerbewegingen, wordt het er veiliger én verbetert de doorstroming aan de Noorderlaan en Lambrechtshoekenlaan.

Bedrijvenzone bereikbaar houden tijdens Oosterweelwerken

Door de inrichting van de Oosterweelwerven worden twee van de drie bestaande toegangen van de bedrijvenzone tussen de Groenendaallaan/Vaartkaai/Noorderlaan/R1 ingenomen.

Om de bereikbaarheid van deze zone tijdens de Oosterweelwerken te verzekeren richten we het kruispunt Groenendaallaan/Bermstraat opnieuw in als volwaardig kruispunt. In de toekomst zal je hierdoor de Bermstraat niet alleen vanuit de richting Noorderlaan kunnen inrijden, maar ook vanuit richting Merksem.

Werken in verschillende fases

Start werken op maandag 4 maart

Van maandag 4 maart tot eind april voert Fluvius voorbereidende nutswerken uit op de Groenendaallaan richting Noorderlaan, ter hoogte van het tankstation. De rechterrijstrook op het kruispunt met de Columbiastraat wordt hier plaatselijk ingenomen. 

Begin maart starten de werken voor een volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan.
Begin maart starten de werken voor een volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan.

De Columbiastraat sluit ter hoogte van de Groenendaallaan. Tot eind april leiden we gemotoriseerd verkeer om via de Santiagostraat en Noorderlaan. Voor fietsers en voetgangers blijft er aan de Columbiastraat een doorgang beschikbaar. Zo kunnen zij zich veilig van en naar de oversteek op de Groenendaallaan bewegen.

Het tankstation blijft bereikbaar via de Groenendaallaan. Het treinstation bereik je via de fietssnelweg F14 (achter de garages) of de ingang aan de Kotterstraat.

Omleiding afgesloten Bermstraat
Omleiding afgesloten Bermstraat

Van begin april tot begin mei

De werfzone breidt uit richting Noorderlaan. Op de Groenendaallaan richting Noorderlaan zijn er ter hoogte van de bushalte plaatselijk nog twee rijstroken beschikbaar. De bushalte sluit tot het einde van de werken. Volg voor de aanpassingen aan de dienstverlening de communicatie van De Lijn.

De Columbiastraat blijft afgesloten tot eind april.

Begin mei tot begin juni

Richting Noorderlaan werken we aan de bushalte. Het verkeer heeft hier terug drie rijstroken ter beschikking. 

In deze fase starten de werken op de Groenendaallaan richting Merksem. De Bermstraat zelf wordt afgesloten en ook de rechtse rijstrook en het fietspad sluiten ter hoogte van de Bermstraat. Fietsers leiden we om via het dubbelrichtingsfietspad aan de overzijde.

Van begin mei tot augustus sluit de Bermstraat af voor de aanleg van het volwaardig kruispunt met de Groenendaallaan. De omleiding loopt via de Klipperstraat.
Van begin mei tot augustus sluit de Bermstraat af voor de aanleg van het volwaardig kruispunt met de Groenendaallaan. De omleiding loopt via de Klipperstraat.

De bedrijvenzone rond de Galjoenstraat en Tjalkstraat blijft toegankelijk via de Klipperstraat en Tjalkstraat. Tijdens de werken is de Klipperstraat dubbelrichting. Om dit mogelijk te maken zal hier een parkeerverbod gelden.

De bedrijvenzone blijft tijdens de werken bereikbaar via de Tjalkstraat en Klipperstraat
De bedrijvenzone blijft tijdens de werken bereikbaar via de Tjalkstraat en Klipperstraat

Begin juni tot augustus

In deze fase werken we aan de trambaan. De twee linkse rijstroken richting Noorderlaan zijn hier plaatselijk ingenomen. Er blijven twee rijstroken beschikbaar.

Richting Merksem is het dubbelrichtingsfietspad terug toegankelijk. Ter hoogte van de nog afgesloten Bermstraat nemen we hier de linkse rijstrook in. 

De trams kunnen tijdens deze werken blijven rijden. Bussen volgen een alternatieve route.

 

Augustus

Om het nieuwe kruispunt volledig af te werken is het noodzakelijk om de Groenendaallaan ter hoogte van de Bermstraat enkele dagen volledig af te sluiten. Ook de tram- en busbaan is afgesloten. Fietsers en voetgangers kunnen in beide richtingen de werken passeren.

De bedrijvenzone rond de Galjoenstraat blijft vanuit de omgeving Noorderlaan bereikbaar via de Tjalkstraat. Van en naar Merksem kan je deze zone ook via de Klipperstraat bereiken.

Het volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan
Het volwaardig kruispunt Bermstraat-Groenendaallaan

Gerelateerd nieuws