Render oosterweel

Hinder Bisschoppenhoflaan Deurne in januari en februari 2024

Op de Bisschoppenhoflaan start na de kerstvakantie de heraanleg van de middenberm. Hierdoor zullen er op de Bisschoppenhoflaan vanaf 8 januari slechts twee rijstroken ter beschikking zijn in elke rijrichting ter hoogte van de Schijnpoortweg.

Tijdens de afgelopen maanden voerden we voorbereidende werken uit in de zone Schijnpoort. Zo verlegden we kabels en leidingen, en pasten we kruispunten en fietspaden aan. In 2024 gaan de werken aan de Bisschoppenhoflaan de laatste fasen in. 

Na de kerstvakantie starten we met de heraanleg van de middenberm van de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de werfzone. Deze werken zullen 1,5 maand duren.

Dronebeeld Schijnpoort Sportpaleis Flywel 15-12-2023 (17)
Dronebeeld Schijnpoort Sportpaleis Flywel 15-12-2023 (17)

Hinder Bisschoppenhoflaan vanaf 8 januari

Concreet betekent dit dat er op de Bisschoppenhoflaan vanaf 8 januari slechts twee rijstroken ter beschikking zijn in elke rijrichting ter hoogte van de Schijnpoortweg

  • Richting Wijnegem verwachten we geen grote hinder. 
  • Richting Antwerpen verwachten we tijdens de ochtend- en avondspits echter wel vertraging en file. Het verkeer richting Noordersingel en oprit R1 moet hier namelijk tijdelijk over één rijstrook. Een tweede rijstrook is voorzien voor verkeer richting Gabriël Theunisbrug.

De werken op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Van Cortbeemdelei gaan na de kerstvakantie een tweede fase in. Vanaf februari is de situatie:

  • Richting Antwerpen is gedurende twee maanden 1 rijstrook ter beschikking. 
  • Richting Wijnegem is er gedurende twee weken 1 rijstrook ter beschikking.

De werken zijn midden februari afgerond, maar de aannemer zal de rijrichting Antwerpen zo snel mogelijk afwerken en opnieuw openstellen. De voortgang van de werken is echter sterk afhankelijk van de weersomstandigheden. We raden autobestuurders tijdens de ochtend- en avondspits aan om de omgeving te vermijden of tijdig te vertrekken. Raadpleeg zeker slimnaarantwerpen.be voor de beste routes of mogelijke alternatieven.

Nieuw aansluitingscomplex Schijnpoort

Om het verkeer bij het Sportpaleis soepeler te laten verlopen, plannen we de constructie van een compleet nieuw aansluitingscomplex ten zuiden van Schijnpoort. Dit complex zal voorzien zijn van op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal vanaf hier de Ring kunnen oprijden zowel naar het zuiden, richting Brussel, als naar het noorden, richting Nederland. Bovendien zal de nieuwe Ring onder de Schijnpoortweg doorlopen, waardoor er een overkapping ontstaat bij het Sportpaleis. Deze overkapping zal veilige routes bieden voor fietsers en voetgangers, en een vlottere doorgang mogelijk maken voor het openbaar vervoer.

Gerelateerd nieuws