Render oosterweel

Afrit Merksem verlegd in weekend van 16-19 juni

Meer over

In het weekend van vrijdagavond 16 tot maandagochtend 19 juni verleggen we afrit Merksem. Hiervoor worden zowel de afrit, als de Groenendaallaan afgesloten. Die laatste sluit tussen oprit Merksem en het kruispunt met de Lambrechtshoekenlaan. Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen gewoon passeren. Voor het (vracht)verkeer voorzien we omleidingen.

In de omgeving van de Groenendaallaan zijn we volop bezig met voorbereidende werken voor de bouw van de tijdelijke snelweg - de Bypass - en de verdiepte snelweg. 

  • We verleggen er heel wat kabels, leidingen en rioleringen. 
  • Langs de snelweg bouwen we een nieuwe Schijnkoker die de buurt ook in de toekomst zal afschermen tegen overstromingen. 
  • Voor de verdiepte en maximaal overkapte snelweg gaan waar mogelijk ook de definitieve wanden al in de grond.

De afgelopen weken bouwden we ook een nieuwe afrit in Merksem vlak naast de snelweg. De huidige afrit Merksem - voor verkeer vanuit Gent/Brussel/Hasselt - ligt in de weg voor de bouw van de Bypass en de wanden van de verdiepte snelweg. Om verkeer van de snelweg naar Merksem mogelijk te houden, verleggen we de afrit.

huidigeafritmerksem-april2023.jpg
We verleggen afrit Merksem tot tegen de snelweg. Ook het kruispunt van de afrit met de Groenendaallaan schuift mee op.

Groenendaallaan en afrit Merksem weekend afgesloten

De bouw van de nieuwe afrit vordert goed. We bouwen die binnen de werfzone, waardoor de impact hiervan heel beperkt is. In het weekend van vrijdagavond 16 juni (20u) tot maandagochtend 19 juni (6u) sluiten we de verlegde afrit aan en verplaatsen we het kruispunt van de afrit  met de Groenendaallaan. Hiervoor worden zowel de Groenendaallaan en afrit afgesloten. Oprit Merksem blijft beschikbaar.

afsluitengroenendaallaanjuni2023.jpg

Fietsers, voetgangers en het openbaar vervoer kunnen de werken gewoon passeren. Voor het (vracht)verkeer voorzien we omleidingen.

Kom je van de snelweg?

Dan leiden we om via het complex Ekeren (A12). Via de Noorderlaan kan je naar de Stad rijden. Merksem zelf bereik je via de Jozef Masurebrug.

omleidingafrit1merksemjuni2023.jpg
Voor de afgesloten afrit Merksem leiden we om via complex Ekeren (A12) en de Noorderlaan.

Rijd je van of naar de Bredabaan/Noorderlaan?

Dan leiden we van/naar de Bredabaan om via de Ingenieur Menneslaan, Vaartkaai en Straatsburgdok Noordkaai. Van en naar de Noorderlaan rijd je via de Lambrechtshoekenlaan en Jozef Masurebrug.

omleiding1afsluitengroenendaallaanmerksemjuni2023.jpg

Rijd je van of naar de Bisschoppenhoflaan/Schijnpoortweg?

Dan leiden we om via Schijnpoort, de Slachthuislaan en Noorderlaan.

omleiding2afsluitengroenendaallaanmerksemjuni2023.jpg

Gerelateerd nieuws