De verkeersknoop aan het Sportpaleis is vandaag een warboel. Om die te ontwarren, bouwen we ten zuiden van Schijnpoort een volledig nieuw aansluitingscomplex. Dat complex wordt ingericht met op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal er de Ring kunnen oprijden naar het zuiden én richting Nederland. De nieuwe Ring zal hier bovendien onder de Schijnpoortweg liggen . Zo ontstaat een overkapping aan het Sportpaleis met veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer.

Vooraleer de hoofdwerken aan Schijnpoort kunnen starten, moeten we een reeks voorbereidende werken uitvoeren.

 • We verleggen fiets- en voetpaden en passen oversteken aan zodat je Schijnpoort veilig kan passeren tijdens de Oosterweelwerken.
 • We verleggen kabels en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van het nieuwe complex en van de verdiepte Ring.
 • We verleggen rijbanen en passen kruispunten aan. Op die manier komt er ruimte vrij voor de hoofdwerken.
 • We vernieuwen de riolering in de Van der Delftstraat.

Tijdslijn

Fase 1: mei – september 2022

 • We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan rond de werkzone en zorgen voor een veilige fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van het Sportpaleis.
 • We passen het kruispunt van de bedrijvenzone Sportpaleis met Schijnpoortweg aan zodat het verkeer hier vlot richting Burgemeester G. Theunisbrug kan rijden.
 • We verplaatsen nutsleidingen in Slachthuislaan, Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan.

Fase 2: januari - december 2023

We sluiten alle kabels en leidingen in deze zone aan op de nieuwe leidingenkoker die in 2018 onder de Ring werd uitgegraven. De werken vinden plaats in de Schijnpoortweg, Bisschoppenhoflaan, Van der Delftstraat, Tweemontstraat en Slachthuislaan.

 

- We bouwen een waterzuiveringsinstallatie bij Lobroekdok. Die installatie dient om het grondwater dat we oppompen tijdens de werken, te zuiveren.

- We leggen een nieuwe riolering aan in de Van der Delftstraat – Tweemontstraat en verleggen nutsleidingen.

- We verplaatsen de rijbaan, de voet- en fietspaden en oversteekpunten bij Schijnpoortweg en kruispunt Sportpaleis.

- We verleggen nutsleidingen bij de Bisschoppenhoflaan en de Slachthuislaan.

- We vernieuwen het kruispunt van Ten Eekhovelei – Bisschoppenhoflaan en maken een nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers.

- We verleggen het Ringfietspad bij ingang Bisschoppenhoflaan.

Bereikbaarheid tijdens de werken

Februari 2023

 • Van der Delftstraat onderbroken (tot oktober 2023)
 • Tweemontstraat gedeeltelijk onderbroken (tot november 2023)
 • Toegang via Van Duyststraat naar Tweemontstraat onderbroken (tot einde juni 2023)

Maart 2023

April 2023

Juli - augustus 2023

 • Hinder Bisschoppenhoflaan
  • Gedeeltelijk minder rijstroken beschikbaar: 2 rijstroken beschikbaar richting Wijnegem, 1 rijstrook beschikbaar richting Antwerpen
  • Ter hoogte van kruispunt Sportpaleis en Ten Eekhovelei

Hinder voor fietsers en voetgangers

Januari – december 2023

 • Het Ringfietspad (ingang Bisschoppenhoflaan) blijft gedeeltelijk afgesloten. Vanaf januari 2024 is het Ringfietspad terug open.

September-november 2023

 • Voet- en fietspad gedeeltelijk onderbroken voor Sportpaleis, gemengde doorgang of fietsers gebruiken overkant Schijnpoortweg.

Oktober-november 2023

 • Voet- en fietspad gedeeltelijk onderbroken voor Lotto Arena tot Slachthuislaan. Voetgangers en fietsers volgen een omleiding via de waterzuiveringsinstallatie en Aldi.

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.