De verkeersknoop aan het Sportpaleis is vandaag een warboel. Om die te ontwarren, bouwen we ten zuiden van Schijnpoort een volledig nieuw aansluitingscomplex. Dat complex wordt ingericht met op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal er de Ring kunnen oprijden naar het zuiden richting Brussel én naar het noorden richting Nederland. De nieuwe Ring zal hier bovendien onder de Schijnpoortweg liggen. Zo ontstaat een overkapping aan het Sportpaleis met veilige verbindingen voor fietsers en voetgangers en een vlotte doorgang voor het openbaar vervoer.

Vooraleer de hoofdwerken aan Schijnpoort kunnen starten, moeten we voorbereidende werken uitvoeren.

 • We verleggen fiets- en voetpaden en passen oversteken aan zodat je Schijnpoort veilig kan passeren tijdens de Oosterweelwerken.
 • We verleggen kabels en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van het nieuwe complex en van de verdiepte Ring.
 • We verleggen rijbanen en passen kruispunten aan. Op die manier komt er ruimte vrij voor de hoofdwerken.
 • We vernieuwen de riolering in de Van der Delftstraat.

Tijdslijn

Fase 1: mei – september 2022

 • We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan rond de werkzone en zorgen voor een veilige fiets- en voetgangersoversteek ter hoogte van het Sportpaleis.
 • We passen het kruispunt van de bedrijvenzone Sportpaleis met Schijnpoortweg aan zodat het verkeer hier vlot richting Burgemeester G. Theunisbrug kan rijden.
 • We verplaatsen nutsleidingen in Slachthuislaan, Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan.

Fase 2: januari 2023- april 2024

We sluiten alle kabels en leidingen in deze zone aan op de nieuwe leidingenkoker die in 2018 onder de Ring werd uitgegraven. De werken vinden plaats in de Schijnpoortweg, Bisschoppenhoflaan, Van der Delftstraat, Tweemontstraat en Slachthuislaan.

 • We bouwen een waterzuiveringsinstallatie bij Lobroekdok. Die installatie dient om het grondwater dat we oppompen tijdens de werken, te zuiveren.
 • We leggen een nieuwe riolering aan in de Van der Delftstraat – Tweemontstraat en verleggen nutsleidingen.
 • We verplaatsen de rijbaan, de voet- en fietspaden en oversteekpunten bij Schijnpoortweg en kruispunt Sportpaleis.
 • We verleggen nutsleidingen bij de Bisschoppenhoflaan en de Slachthuislaan.
 • We vernieuwen het kruispunt van Ten Eekhovelei – Bisschoppenhoflaan en maken een nieuwe oversteek voor fietsers en voetgangers.
 • We verleggen het Ringfietspad bij ingang Bisschoppenhoflaan.

Planning van de werken

Kaart planning werken Schijnpoortweg
 1. Fasewissel op Schijnpoortweg:
  • Deze werken zijn afgerond.
    
 2. Hinder op Bisschoppenhoflaan ter hoogte van Van der Delftstraat:
  • Deze werken zijn afgerond. 
    
 3. Hinder op Bisschoppenhoflaan ter hoogte van Van Cortbeemdelei: 
  • Deze werken zijn afgerond.
    
 4. Hinder op Bischoppenhoflaan ter hoogte van Raoul Gregoireplein:
  • Deze werken zijn afgerond.
    
 5. Ten Eekhovelei: 
  • Deze werken zijn afgerond. De Ten Eekhovelei is weer open in beide richtingen. 
    
 6. Van der Delftstraat:
  • Deze straat werd in februari 2023 afgesloten. Bewoners kunnen vanaf december 2023 terug de straat inrijden vanuit Bisschoppenhoflaan naar Tweemontstraat. De Van der Delfstraat blijft afgesloten voor openbaar vervoer tot voorjaar 2024
    
 7. Hinder op Schijnpoortweg ter hoogte van Sportpaleis:
  • Deze werken zijn afgerond. 
    
 8. Omleiding fietsers op Schijnpoortweg via Slachthuislaan:
  • Sinds 27 september 2023 moeten fietsers en voetgangers een omleiding volgen. 
    
 9. Hinder op Noordersingel:
  • Deze werken zijn afgerond.
    
 10. Het Ringfietspad:
  • Tussen Bisschoppenhoflaan en Pompstation Groot Schijn is het fietspad afgesloten sinds 1 augustus 2023. Deze afsluiting blijft zo tot eind april 2024.
  • De verbinding met de Turnhoutsebaan blijft gesloten tot eind 2025

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!