Render oosterweel

Ernstige hinder Bisschoppenhoflaan Deurne tijdens de zomermaanden

Meer over

Vanaf zaterdag 8 juli tot en met vrijdag 31 augustus is er ernstige verkeershinder op de Bisschoppenhoflaan in Deurne. Tussen het kruispunt Sportpaleis en het kruispunt bij de Ten Eekhovelei zijn er tijdens de maanden juli en augustus minder rijstroken beschikbaar. 

 

Sinds de zomer van 2022 verleggen we nutsleidingen in de omgeving van het Sportpaleis in Deurne. Die werken zijn nodig ter voorbereiding van de Oosterweelwerken. Deze leidingen liggen op verschillende plaatsen onder de grond waardoor we een gedeelte van de Bisschoppenhoflaan moeten innemen. Hierdoor zijn er tijdens de zomermaanden tijdelijk minder rijstroken beschikbaar. 
medium-dronebeeld-r1schijnpoort-sportpaleis-flywel-17-04-20232.jpg

Hinder tijdens juli – augustus 

De nieuwe verkeerssituatie gaat in dienst vanaf zaterdag 8 juli en duurt tot 1 september. 

  •  Richting Antwerpen: 1 rijstrook beschikbaar. De verschillende afslagbewegingen (richting R1, Antwerpen en Merksem) blijven nog steeds mogelijk.
  • Richting Wijnegem: 2 rijstroken beschikbaar.
  • Op de Bisschoppenhoflaan tussen kruispunt Sportpaleis x kruispunt Ten Eekhovelei - Van der Delftstraat
  • De Ten Eekhovelei is tijdelijk doodlopend. De toegang van en naar de Bisschoppenhoflaan is tot november afgesloten tijdens de werkzaamheden. Auto's volgen een omleiding via de Lakborslei.
     

hinderuitzoombhlzomer2023-tekengebied1.png
Zone Bisschoppenhoflaan met verkeershinder tijdens juli - augustus 2023

hinderzoombhlzomer2023-tekengebied1-tekengebied1.png
Gedeeltelijk minder rijstroken beschikbaar op een deel van de Bisschoppenhoflaan tijdens juli - augustus 2023

omleidingteneekhoveleijuli-augustus2023-tekengebied1.png
Omleiding voor auto's via de Lakborslei tijdens de maanden juli - augustus 2023. Toegang Ten Eekhovelei x Bisschoppenhoflaan is afgesloten.

 

Voorbereidende werken tijdens nacht van 7 – 8 juli 
 

Om de verkeershinder zo veel mogelijk in tijd te beperken, gebeuren de werkzaamheden ’s nachts. Tijdens de nacht van vrijdag 7 juli op zaterdag 8 juli maken we de zone klaar om ruimte vrij te maken op de Bisschoppenhoflaan. Er zal in beide richtingen, zowel naar Antwerpen, als naar Wijnegem, slechts 1 rijstrook beschikbaar zijn. Tijdens deze nacht brengen we markeringen aan en plaatsen we de nodige signalisatie. 

 

Welke maatregelen nemen we om de hinder te beperken?

  • We voeren de werken in de zomervakantie uit. Er is dan weinig verkeer en er zijn weinig evenementen in het Sportpaleis
  • De aannemer werkt door tijdens het bouwverlof om de hindervolle periode in te korten
  • Verkeer van en naar Antwerpen wordt aangeraden om via op- en afrit 1 Merksem te rijden in plaats van via op- en afrit 2 Deurne. Op de Groenendaallaan (op- en afrit Merksem) zal daarom niet gewerkt worden in de zomermaanden. Zo beperken we het verkeer ter hoogte van de Schijnpoortweg.

 

Gerelateerd nieuws