Render oosterweel

Van der Delftstraat opnieuw open vanaf kerstvakantie

Meer over

Na een lange periode van werken gaat de Van der Delftstraat vanaf 22 december opnieuw open. Het is een kleine schakel in een groots project van werken aan Schijnpoort. Nog enkele werken staan gepland voor begin 2024, maar het einde voor de zone Schijnpoort is alvast in zicht. 

Om het verkeer bij het Sportpaleis soepeler te laten verlopen, plannen we de constructie van een compleet nieuw aansluitingscomplex ten zuiden van Schijnpoort. Dit complex zal voorzien zijn van op- en afritten in alle rijrichtingen. Je zal vanaf hier de Ring kunnen oprijden zowel naar het zuiden, richting Brussel, als naar het noorden, richting Nederland. Bovendien zal de nieuwe Ring onder de Schijnpoortweg doorlopen, waardoor er een overkapping ontstaat bij het Sportpaleis. Deze overkapping zal veilige routes bieden voor fietsers en voetgangers en een vlottere doorgang mogelijk maken voor het openbaar vervoer. 

Welke werken voerden we uit in 2023? 

Het voorbije jaar stond in het teken van voorbereidende werken. We verlegden fiets- en voetpaden zodat iedereen steeds veilig de werken kon navigeren. Ook verlegden we kabels en leidingen en pasten we rijbanen en kruispunten aan om ruimte te maken voor de hoofdwerken.  

Al in de zomer van 2022 startten we met het verleggen van nutsleidingen op de Bisschoppenhoflaan. Deze leidingen bevinden zich op verschillende plaatsen onder de grond, waardoor we een gedeelte van de Bisschoppenhoflaan moesten innemen. Ook op de Ten Eekhovelei voerden we in 2023 voorbereidende werken uit. Hierdoor werd de Ten Eekhovelei tijdelijk doodlopend.

In de Van der Delftstraat werden nutsleidingen (gas, telecom…) verlegd en kwam er een nieuwe riolering. Om deze werken uit te voeren, werd de Van der Delftstraat van februari 2023 tot nu onderbroken. In de week van 11 december werd er een nieuwe asfaltlaag aangebracht, waarmee de werken aan de nutsleidingen en riolering op hun einde komen. Bij de start van de kerstvakantie kunnen we vervolgens de Van der Delftstraat opnieuw openen voor autoverkeer, fietsers en voetgangers. Openbaar vervoer zal vanaf het voorjaar 2024 weer via de Van der Delftstraat rijden. 

Hoe beperken we de hinder? 

We doen er alles aan om de situatie zo leefbaar mogelijk te houden, zowel voor verkeer als voor omwonenden. Zo proberen we de grootste hinder te beperken tot de zomervakantie. Er is dan minder verkeer op de baan en er zijn weinig evenementen in het Sportpaleis. Ook werkte de aannemer door tijdens het bouwverlof om de periode van hinder in te korten. 

Zoals altijd monitoren we de lucht, het geluid en de trillingen aan onze werven. Als de vastgelegde normen overschreven worden, nemen we meteen bijkomende maatregelen. Ook beperken we stofhinder door veegwagens in te zetten en te sproeien waar nodig. 

Bedankmoment Van der Delftstraat
Bedankmoment Van der Delftstraat

Contact met de buurt 

We vinden het belangrijk om contact te houden met de buurt waar we aan het werk zijn. Zo organiseren we in de zone Schijnpoort regelmatig overlegmomenten, niet enkel om bewoners te informeren, maar ook om te horen wat er speelt en met hen in dialoog te gaan. Waar mogelijk komen we de buurt tegemoet. Zo zorgden we voor alternatieve parkeerplaatsen voor bewoners van de Van der Delftstraat die door de werken geen toegang meer hadden tot de parkeerplaats in hun straat. 

Natuurlijk blijft enige hinder onvermijdelijk. Daarom bedanken we bewoners graag voor hun geduld. Om de heropening van de Van der Delftstraat te vieren, trokken we gisteren naar de buurt toe met koekjes van lokale bakkerijen. Het mag namelijk gezegd worden: een project zoals Oosterweel kunnen we niet uitvoeren zonder steun van de buurt. Dat mag wel eens in de bloemetjes worden gezet.  

Gerelateerd nieuws