[t001_01_main.tpl.php]

Het Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse ring.

Voordelen van het bouwen van het Oosterweelknooppunt

Dankzij het Oosterweelknooppunt:

  • krijgen de zuidelijke haven en het Eilandje een snelle verbinding met de Antwerpse Ring. Zo vermindert het sluip- en vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort.
  • kan het verkeer zich vlot verplaatsen via de snelweg tussen de linkeroever, de haven, het Eilandje en het noorden van de stad.
  • kunnen ook fietsers snel en veilig naar de haven en het Eilandje. Er komt 6 kilometer extra fietspad voor een vlotte verbinding met de Scheldekaaien.

Waar komt het Oosterweelknooppunt?

Vereenvoudigde overzichtskaart Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het kerkje Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt. Dit knooppunt heeft op- en afritten naar de haven en het Eilandje. Het verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels.

Voor de bouw van het knooppunt wordt een deel van het bos ten noorden van de Noordkasteelvijver ingenomen. De vijver zelf blijft intact.

Lees meer over de bouw van de Scheldetunnel >
Lees meer over de bouw van de kanaaltunnels >

Hoe ziet het Oosterweelknooppunt eruit?

In kader van de geslecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten, worden de plannen voor het knooppunt nog verder aangepast. Daarbij wordt de ruimtelijke inname van het knooppunt verkleind, wordt er geïnvesteerd in geluidsreductie en een parkzone met zwemvijver. Het historische Samgagebouw blijft behouden en krijgt het een plein voor de deur.

Een deel van de fortomwalling van het Noordkasteel wordt ingepast in het Oosterweelknooppunt.

In het knooppunt liggen de rijstroken voor het snelwegverkeer verzonken in het landschap, tot op 29 meter onder het gezichtsveld. Op het hoogste punt komen de rijstroken tot op 5 meter onder de grond. Naast de rijstroken voor het snelwegverkeer liggen langgerekte op- en afritten. Deze op- en afritten sluiten aan op een rotonde. Deze rotonde zelf sluit aan op de lokale wegen: in het noorden op de Oosterweelsteenweg (N101), in het westen op de Scheldelaan en langs de noordelijke kant van de Noordkasteelvijver op de Litouwenstraat.

Zodra er concrete plannen zijn over het knooppunt, zullen deze hier terug te vinden zijn.

Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

Impressie van het aangepaste knooppunt (ontwerp: BUUR – LATZ – S333 – GREISCH – LEVUUR)

[/t001_01_main.tpl.php]