[t001_01_main.tpl.php]

Het Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het kerkje van Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse ring.

UPDATE 26/06/2018:

Op 25 juni koos de Vlaamse regering de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Eén van de geselecteerde projecten heeft betrekking op de huidige plannen van de Oosterweelverbinding voor de Oosterweelknoop.
Als gevolg van dit project zal het huidige ontwerp van de Oosterweelknoop aangepast worden, waardoor de ruimtelijke impact op de omgeving wordt verminderd en het bakstenen Samgagebouw kan bewaard worden. Tegelijk wordt geïnvesteerd in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw.
In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.


Voordelen van het bouwen van het Oosterweelknooppunt

Dankzij het Oosterweelknooppunt:

  • krijgen de zuidelijke haven en het Eilandje een snelle verbinding met de Antwerpse Ring. Zo vermindert het sluip- en vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort.
  • kan het verkeer zich vlot verplaatsen via de snelweg tussen de linkeroever, de haven, het Eilandje en het noorden van de stad.
  • kunnen ook fietsers snel en veilig naar de haven en het Eilandje. Er komt 6 kilometer extra fietspad voor een vlotte verbinding met de Scheldekaaien.

Waar komt het Oosterweelknooppunt?

Vereenvoudigde overzichtskaart Oosterweelknooppunt

Ter hoogte van het kerkje Oosterweel komt het Oosterweelknooppunt. Dit knooppunt heeft op- en afritten naar de haven en het Eilandje. Het verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels.

Voor de bouw van het knooppunt wordt een deel van het bos ten noorden van de Noordkasteelvijver ingenomen. De vijver zelf blijft intact.

Lees meer over de bouw van de Scheldetunnel >
Lees meer over de bouw van de kanaaltunnels >

Hoe ziet het Oosterweelknooppunt eruit?

In kader van de beslissing van de Vlaamse regering van 25 juni 2018 over de de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone worden de bestaande  plannen van de Oosterweelknoop aangepast. Dat nieuwe ontwerp zorgt ervoor dat de ruimtelijke impact op de omgeving verminderd wordt en het bakstenen Samgagebouw bewaard kan blijven. Tegelijk wordt geïnvesteerd in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw.

In de volgende maanden wordt dit project verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Van zodra nieuwe informatie of plannen beschikbaar zijn over dit project vind je ze terug op deze website.

In het knooppunt liggen de rijstroken voor het snelwegverkeer verzonken in het landschap, tot op 29 meter onder het gezichtsveld. Op het hoogste punt komen de rijstroken tot op 5 meter onder de grond. Naast de rijstroken voor het snelwegverkeer liggen langgerekte op- en afritten.

Deze op- en afritten sluiten aan op een rotonde. Deze rotonde zelf sluit aan op de lokale wegen: in het noorden op de Oosterweelsteenweg (N101), in het westen op de Scheldelaan en langs de noordelijke kant van de Noordkasteelvijver op de Litouwenstraat.

Een deel van de fortomwalling van het Noordkasteel wordt ingepast in het Oosterweelknooppunt.

Lees meer over de aanleg van het Oosterweelknooppunt >

Simulatie van het oude ontwerp van de knoop (simulatiebeeld door RoTS)

Simulatie van het oude ontwerp van de knoop (simulatiebeeld door RoTS)

 

[/t001_01_main.tpl.php]