Wat is het Toekomstverbond?

In 2017 sloten de Vlaamse overheid, de stad Antwerpen, Port of Antwerp en de burgerbewegingen Ringland, Ademloos en stRaten-generaal een akkoord dat zowel de mobiliteit als de leefbaarheid van de Antwerpse regio drastisch verbetert: het ‘Toekomstverbond’. Dit akkoord kwam na een lang proces van overleg tot stand onder leiding van intendant Alexander D’Hooghe. Zo werd bereikt wat 20 jaar onmogelijk leek: alle neuzen in dezelfde richting krijgen. Een historisch moment.
 

Het Oosterweelproject is een onvoorstelbaar complex project. Er komt zoveel in samen. Ik heb nog nooit elders zoiets gezien.

Alexander D’Hooghe, intendant
Groepsfoto Toekomstverbond - Bart Dewaele
Groepsfoto Toekomstverbond - Bart Dewaele

De 5 pijlers van het Toekomstverbond

  • Een Ring voor de stad: de Antwerpse Ring wordt rondgemaakt door de aanleg van de Oosterweelverbinding en wordt gebruikt door verkeer dat in de stad of stadsregio moet zijn. 
  • Een noordelijk alternatief rond de stad: verkeer dat enkel de stad moet passeren evenals havenverkeer, wordt via een sturingssysteem zoveel mogelijk rond de stad geleid langs het zogenaamde ‘Haventracé’. Zo is er niet alleen minder verkeer op de Ring, maar ook minder sluipverkeer in de stad en de omliggende districten en gemeenten.
  • Een overkapping van de Ring: de bouw van de Oosterweelverbinding is een eerste stap naar deze ambitie. Door het wegverkeer onder de grond te sturen, komt er op de overkapping ruimte vrij voor parken en is de lucht er schoner. Districten zoals Merksem en Deurne die nu grotendeels van de stad worden afgesneden door de Ring, worden deel van de stad.
  • Een modal shift 50/50, ofwel minder auto’s en meer duurzaam vervoer: door te investeren in fietsvoorzieningen zoals nieuwe fietspaden, fietsbruggen en deelfietsen evenals in openbaar vervoer en vlotte aansluitingen zorgen we ervoor dat tegen 2030 de helft van de verplaatsingen met de fiets, trein, tram, bus, waterbus, deelsystemen, ... gebeurt.
  • Samenwerking: burgerbewegingen, overheden, experten en andere actoren werken intensief samen om het Toekomstverbond uit te voeren. Alleen samen kan dit ambitieuze project realiteit worden.
     

We betalen veel leergeld voor dit innovatieve samenwerkingsproces, maar het is absoluut de moeite waard. Het is de enige weg die zal leiden tot een project waar we allemaal trots op kunnen zijn.

Peter Vermeulen, burgerbeweging Ringland