De Grote Verbinding
De Grote Verbinding

De Oosterweelverbinding maakt samen met de Ringparken deel uit van de ‘Grote Verbinding’. Een geheel van projecten die van Antwerpen een beter bereikbare en meer leefbare plek maken met meer groen en schonere lucht. Zo bouwen Antwerpen en Vlaanderen aan een nieuwe stad en regio waar je graag woont, werkt, onderneemt en op bezoek komt.

De leefbaarheids- en overkappingsprojecten

Sinds het sluiten van het Toekomstverbond werkten verschillende ontwerpteams, onder leiding van overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, samen met buurtbewoners en geïnteresseerden verschillende voorstellen uit voor de overkapping van de Ring. Daaruit kwamen in totaal 31 projectvoorstellen. 

De Vlaamse regering selecteerde hiervan 18 projecten om uit te voeren in een eerste fase. Goed voor een investering van 1,25 miljard euro en 3,25 kilometer overkapte Ring. Samen vormen de geselecteerde leefbaarheids- en overkappingsprojecten 7 Ringparken en een Scheldebrug. 

De Oosterweelverbinding geeft mee vorm aan 5 van de 7 Ringparken:

Ringpark Noordkasteel:

 • Oosterweelknoop / Noordkasteel
  Naast een geoptimaliseerd ontwerp van de Oosterweelknoop, investeren we verder in geluidsvermindering, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het historische Samgagebouw. Dit project valt volledig onder de Oosterweelverbinding.

Ringpark Groenendaal (Stationsomgeving Luchtbal):

 • Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord
  We verlagen de R1 noordwaarts richting de Masurebrug om latere overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die het lawaai in Merksem drastisch verminderen. Ook dit project valt volledig onder de Oosterweelverbinding.
 • Stationsomgeving Luchtbal
  We realiseren een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en laten fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar aansluiten zodat je onderweg makkelijk de fiets voor de trein, tram of bus kan inruilen. 

Ringpark Lobroekdok (Bermenlandschap Albertkanaal):

 • Steenborgerweert / Kap Dam
  We overkappen het noorden van de Damwijk en kleuren deze groen in met park- en vrijetijdsvoorzieningen.
 • Bermenlandschap Albertkanaal
  We bedden de verdiepte R1 die in een sleuf komt te liggen naast het Lobroekdok verder in met fietsverbindingen zodat er een vlotte connectie is voor fietsers en wandelaars. We investeren eveneens in meer groenzones.
 • Kap Sportpaleis
  We breiden de reeds geplande overkapping ter hoogte van het Sportpaleis stevig uit en verbinden de Damwijk met de Deurnese wijk Kronenburg. Ook de evenementenzone rond het Sportpaleis maken we beter toegankelijk. 

Ringpark het Schijn: 

 • Waterpark (gedeeltelijk)
  We overkappen de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eekhovelei en zorgen er zo voor dat het aangenamer en rustiger wonen is in de Deurnese buurt Ten Eekhove.
 • Schijnvallei / Trix / Deurne
  We realiseren een groene overkapping van bijna 100 meter tussen het Rivierenhof en Trix.

Ringpark West:

 • Voltooien fietsnetwerk Linkeroever
  We optimaliseren het fietsnetwerk op Linkeroever met een fietsbrug over de R1/E17 en verbinden zo ook Burchtse Weel en Galgenweel. Er komt maar liefst 16 km fietspad bij zodat je er veiliger, vlotter, vaker en verder kan fietsen.
 • Stille bermen en geluidsschermen  Zwijndrecht-Burcht
  We houden woord aan de Zwijndrechtenaren en realiseren een ambitieus geluidsproject dat het geluid voor de helft  moet terugdringen. We herbevestigen hiermee de beloofde geluidsreductie met 10 decibel.
 • Stille bermen Linkeroever
  We trekken het geluidsproject van Zwijndrecht verder door op Linkeroever ten voordele van mens en natuur.