Render oosterweel

Voorbereiding werfzone Oosterweelknoop start 9 januari

Op maandag 9 januari starten we ter hoogte van het Noordkasteel met het voorbereiden van de werfzone. We bouwen hier de komende jaren aan het Oosterweelknooppunt, dat de Antwerpse haven en het Eilandje een rechtstreekse verbinding zal geven met de snelweg. Verkeer blijft mogelijk, maar hou hier rekening met een regelmatig wijzigende verkeerssituatie.

De afgelopen maanden werd er vooral buiten de werf hard gewerkt aan het Oosterweelknooppunt. Verder ontwerpen en onderzoeken, planningen opstellen, vergunningen aanvragen,…  Maar na de kerstvakantie schieten we ook op het terrein uit de startblokken. Er moet heel wat gebeuren, vooraleer we effectief met de bouw van het knooppunt kunnen starten. We:

  • verleggen de Oosterweelsteenweg, zowel voor gemotoriseerd verkeer als voor fietsers;
  • voorzien een nieuw rondpunt ter hoogte van de Hogere Zeevaartschool, als aansluiting van de Oosterweelsteenweg op de tijdelijke wegen rond de Royerssluis;
  • bouwen werfwegen, zodat de impact van ons werfverkeer beperkt blijft;
  • verleggen heel wat kabels en leidingen, die in de weg liggen van onze werf;
  • dempen het Samgadok;
  • verwijderen de steenslag van de oude spoorlijn;
  • rooien groen om ruimte te maken voor de werfzone;
  • enz.

Om deze werken veilig te kunnen uitvoeren wordt het Noordkasteel volledig afgesloten. Wandelen in het bos of rond de vijver is hierdoor tijdens de bouw van het Oosterweelknooppunt niet mogelijk.

Beperkte impact op het verkeer

De impact van deze voorbereidende werken op het verkeer blijft beperkt. Verkeer op de Oosterweelsteenweg blijft tijdens de werken mogelijk, op één rijstrook per rijrichting. Hou er hier wel rekening mee dat de plaats waar je rijdt regelmatig zal wijzigen: soms op de rijbaan richting haven, soms op die richting Stad. Ook fietsers zullen de werken altijd kunnen passeren en rijden grotendeels op de linkse rijstrook van de rijbaan richting Stad. Enkel de fietstunnel onder de Oosterweelsteenweg sluiten we vanaf 3 februari definitief af. Bij het verleggen van de Oosterweelsteenweg, voorzien we een nieuw en comfortabel fietspad. 

Rijd je van of naar de Hogere Zeevaartschool? Dan blijft de huidige inrit nog behouden tot 17 februari. Vanaf dan verleggen we die inrit meer richting haven. Op de locatie van de huidige inrit plaatsen we tijdelijke verkeerslichten. Deze geven standaard groen licht aan het doorgaand verkeer en de doorgaande fietsers van de Oosterweelsteenweg, maar dienen om werfverkeer veilig te laten in- en uitrijden. 

Matig dus je snelheid en let goed op de verkeersborden en -lichten.

Oosterweelknoop: nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

Het toekomstige op- en afrittencomplex in het zuidelijk deel van de haven, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In de toekomst rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het (vracht)verkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Het knooppunt ligt verzonken in het landschap. De rijstroken voor het snelwegverkeer liggen tot wel 29 meter onder het gezichtsveld. Om zo weinig mogelijk groen in te nemen, werd het bovendien zo compact mogelijk gemaakt. Het knooppunt wordt daarnaast ook deels overkapt. Op die bijgemaakte ruimte komt het Ringpark Noordkasteel.

Gerelateerd nieuws