Render oosterweel

Tril- en heiwerken ter hoogte van Scheldelaan voor bouw Scheldetunnel

Ter hoogte van de Scheldelaan en het Noordkasteel op rechteroever starten we op maandag 10 oktober met het intrillen van damwanden en buispalen.* Hier bouwden we de afgelopen maanden al de definitieve diepwanden van de tunnelmond voor de Scheldetunnel. Om de bouwput volledig (water)dicht te maken, brengen we tussen die diepwanden stalen damwanden en buispalen in de grond aan. Dit doen we door te trillen tot waar we kunnen, maar we verwachten dat we ook een deel zullen moeten heien. Dit heien veroorzaakt mogelijk geluidsoverlast.

Op beide oevers van de Schelde bouwen we aan de monden van de toekomstige Scheldetunnel. Op Rechteroever brachten we al de definitieve tunnelwanden aan in de grond. Vooraleer we tussen die diepwanden kunnen starten met uitgraven en het verder bouwen van de tunnelmond, maken we de bouwput volledig dicht. Dit doen we door damwanden en buispalen diep in de grond tot in de waterdichte lagen te trillen en heien. Naast de bouwput worden er ook twee platformen voorzien om enerzijds de tunnelwanden op hun plaats te houden en waar anderzijds de bouwkranen op geplaatst zullen worden die tot diep in de bouwput kunnen reiken. Ook die platformen worden gebouwd met damwanden.

dji-0246-aanduiding1.jpg
In de werfzone van de Scheldetunnel op Rechteroever bouwden we al de definitieve diepwanden van de tunnelmond. De gele lijnen markeren de locatie van die diepwanden. De rode stippellijn toont waar we de damwanden en buispalen zullen plaatsen.

Geluidsoverlast mogelijk tot het einde van het jaar

We trillen de damwanden en buispalen zo diep als we kunnen, maar omdat de waterdichte grondlagen moeilijker zijn om door te geraken verwachten we dat we zeker een deel telkens zullen moeten heien. Bij heien wordt een damwand of buispaal met een heiblok in de grond geslagen. Dit kan je vergelijken met een hamer op een nagel. Heiwerken veroorzaken meer geluidsoverlast dan trillen, vandaar dat we het zoveel mogelijk vermijden. Deze werken duren tot het einde van dit jaar en worden uitgevoerd tussen 7u en 17u.

* Damwanden zijn bruine, stalen ‘planken’ die we in de grond aanbrengen. Buispalen zijn rond en eveneens bruin en van staal gemaakt. 

dji-02431.jpg
De werfzone van de Scheldetunnel krijgt ook op Rechteroever vorm. De definitieve wanden van de tunnelmonden zijn al gebouwd en ook de aanmeerlocatie is klaar om schepen te ontvangen. 

Gerelateerd nieuws