Render oosterweel

Intrillen damwanden voor bouwen nieuwe Scheldedijk op Linkeroever

Vanaf de week van 10 juni trillen we damwanden in voor de bouw van de nieuwe Scheldedijk op Linkeroever. Ter hoogte van de toerit naar de nieuwe Scheldetunnel wordt die dijk meer landinwaarts gelegd en verhoogd. Wanneer de nieuwe Scheldedijk klaar is, wordt de oude dijk uitgebroken. De ruimte die hierdoor aan de zijde van de Schelde vrijkomt, richten we in met een ecologisch waardevol slikken en schorrengebied en een overstromingsbos.

Vanaf de week van 10 juni trillen we ter hoogte van de nieuwe Scheldetunnel op Linkeroever stalen damwanden in de grond voor de bouw van de nieuwe Scheldedijk.
Vanaf de week van 10 juni trillen we ter hoogte van de nieuwe Scheldetunnel op Linkeroever stalen damwanden in de grond voor de bouw van de nieuwe Scheldedijk.

Op Linkeroever bouwen we volop aan de toerit voor de nieuwe Scheldetunnel. Die is intussen voldoende ver gevorderd om de bouw van de nieuwe Scheldedijk boven de toerit op te starten. Ter voorbereiding van die Scheldedijk trillen we vanaf de week van 10 juni damwanden in. De eerste fase daarvan duurt tot het bouwverlof, midden juli.

Na het bouwverlof begin augustus start fase 2 die tot in september zal duren. Het intrillen van de damwanden vindt vrij ver van de bewoning plaats, maar veroorzaakt mogelijk geluidshinder.

Langs de Scheldezijde van de nieuwe en verhoogde dijk richten we een ecologisch waardevol gebied in met slikken en schorren en een overstromingsbos.
Langs de Scheldezijde van de nieuwe en verhoogde dijk richten we een ecologisch waardevol gebied in met slikken en schorren en een overstromingsbos.

Gerelateerd nieuws