Render oosterweel

Lokale hinder Groenendaallaan door aanleg dubbelrichtingsfietspad

Meer over

Op maandag 8 augustus 2022 starten we met de aanleg van een dubbelrichtingsfietspad langs de zuidkant van de Groenendaallaan tussen de Columbiastraat en de Noorderlaan. Tijdens deze werken wordt het huidige voet- en fietspad onderbroken. Ook de Bermstraat wordt in deze periode afgesloten. Weggebruikers die zich richting Merksem moeten begeven, ondervinden tijdelijke, lokale hinder.

Een veiligere omgeving voor fietsers en voetgangers 

Het bestaande fietspad wordt een comfortabel dubbelrichtingfietspad van drie meter breed. De verkeerslichten aan de Columbiastraat werden conflictvrij gemaakt waardoor je als voetganger of fietser niet meer kan kruisen met automobilisten. De werken duren tot 9 september. 

Met deze aanpassingen werken we aan een vlotte fietsverbinding vanuit het noorden naar Antwerpen en de haven. Fietsers en voetgangers zullen deze drukke verkeersas, en later ook de Oosterweelwerken, veilig kunnen passeren. 

Welke werken voeren we uit?

 • We verbreden het huidige fietspad en maken er een dubbelrichtingsfietspad van
 • We versmallen en vernieuwen het huidige voetpad
 • De oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers maken we conflictvrij
 • De parkeerstrook vormen we om tot een groenberm

Welke lokale hinder zal er zijn op de Groenendaallaan?


Voetgangers en fietsers

 • Van 8 augustus tot 9 september :
  • De toegang naar de Bermstraat is afgesloten. Verkeer volgt een omleiding via de Klipperstraat die tijdelijk dubbelrichtingsverkeer toelaat.
  • Fietsers en voetgangers volgen een omleiding via het dubbelrichtingsfiets- en voetpad aan de noordzijde van de Groenendaallaan.

1920_groenendaallaanzuidomleidingfietsers-voetgangers-01-01.png

Auto's

 • -Van 8 tot 18 augustus:
  • Tussen 9u en 15u is er slechts 1 rijstrook beschikbaar
  • Tussen 15u en 9u zijn er 2 rijstroken beschikbaar
 • Van 8 augustus tot 9 september :
  • De toegang naar de Bermstraat is afgesloten. Verkeer volgt een omleiding via de Klipperstraat die tijdelijk dubbelrichtingsverkeer toelaat.
 • Van 20 augustus tot 9 september:
  • Er is 1 rijstrook minder beschikbaar

1920_groenendaallaanzuiddubbelrichtingsfietspad-01-3.png

Vlot en veilig langs de Oosterweelwerken 

De toekomstige werken aan de Oosterweelverbinding in de buurt van de Groenendaallaan zullen hinder veroorzaken voor het verkeer dat van en naar Antwerpen rijdt. Daarom werkt Lantis vandaag al een heel gamma aan maatregelen uit om de switch naar een ander vervoersmiddel te stimuleren. De recent geopende Park and Rides zijn daar een sprekend voorbeeld van. Maar ook investeringen in betere fietsinfrastructuur maken deel uit van het pakket.

Gerelateerd nieuws