Render oosterweel

Lantis kiest resoluut voor bodemsanering van Oosterweelwerven

  • Saneren en Oosterweelwerken gaan hand in hand 
  • "Vervuiler betaalt"-principe blijft van toepassing 
  • Lantis start gesprekken met 3M op

Lantis zal de Oosterweelwerven die verontreinigd zijn door PFAS saneren. De sanering zal gelijktijdig met de werken aan de Oosterweelverbinding worden uitgevoerd. Dat betekent dat de Oosterweelwerven gesaneerd zullen zijn wanneer Lantis de werken afrondt. Het gaat om de werven in Zwijndrecht, Linkeroever (Scheldetunnel) en het Eilandje (Oosterweelknoop).

Luc Hellemans: "Lantis is altijd kristalhelder geweest over haar intenties: we willen onze werven leefbaarder en properder achterlaten dan hoe we het hebben aangetroffen. Door de saneringspiste in te slaan, willen we alle twijfel daarover definitief van tafel vegen.

Saneringsverbond werkt

Nu de zuivering van verontreinigd bemalingswater op de Oosterweelwerf op kruissnelheid komt, wil Lantis doorzetten in het saneringsproces"De gesprekken die we de voorbije maanden hebben gevoerd met de verschillende partners van het Saneringsverbond, hebben ons overtuigd dat dit de juiste piste is, ook al zijn we niet de vervuiler en ligt de saneringsplicht daardoor ook niet bij ons", zegt Luc Hellemans. "We winnen echter tijd voor de Zwijndrechtenaar door de sanering aan onze werken te koppelen, en dat is een kans die we niet kunnen laten liggen." Het principe "de vervuiler betaalt" blijft overeind. Lantis zal hierover nu in overleg gaan met 3M.

De eerste belangrijke realisatie op naam van het Saneringsverbond is hiermee een feit. "Dankzij het verbond en de constructieve gesprekken die in de schoot van dit verbond worden gevoerd, voelen we ons voldoende gesterkt om deze belangrijke saneringsopdracht uit te voeren", duidt Luc Hellemans.  

Rechtszekerheid 

De saneringspiste laat bovendien toe om op een snelle, efficiënte en rechtszekere manier de saneringsactiviteiten verder te zetten. Immers, hiermee wordt gebruik gemaakt van een wettelijk kader dat al jaren haar nut bewijst en gangbaar is in heel Vlaanderen. "Dankzij dit kader en de saneringsactiviteiten die hierop gebaseerd zijn, maken we ontegensprekelijk duidelijk dat de Oosterweelwerken de leefomgeving gezonder maken. Wie dit wil betwisten, betwist het recht van de Zwijndrechtenaar op een gesaneerde leefomgeving." 

500_noordzijdee34terhoogtevan3m.jpg

 

Van BBO naar BSP 

Om tot een sanering over te gaan is er eerst een Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) nodig. Dat BBO zal nog dit voorjaar worden afgerond. Zo’n BBO is een noodzakelijke stap voor de volgende fase in de sanering, de opstart van een bodemsaneringsproject (BSP). Dat zal vermoedelijk eind 2023, begin 2024 worden afgerond. Daarna zal de sanering op het terrein worden uitgevoerd. Dat betekent dat de werkzaamheden in de meest verontreinigde PFAS-gronden ook niet eerder zullen uitgevoerd worden. "Wij hebben onze planning daar al op afgestemd. Onze werken komen niet stil te liggen en moeten ook niet stilgelegd worden om de sanering uit te voeren", besluit Hellemans. 

Hoeveel de saneringsoperatie zal kosten, zal afhangen van het resultaat van het BSP.  

Gerelateerd nieuws