Render oosterweel

Intrillen damwanden nabij Groenendaalaan

Meer over

Maandag 1 augustus werden de werken aan de Schijnkoker in Merksem hervat. Op de Groenendaallaan startte de aannemer met het intrillen van damplanken. Damplanken zijn stalen platen die de zijwanden vormen voor bouwputten. De bouwputten zijn nodig voor de bouw van de nieuwe Schijnkoker. 

1920_intrillendamwandenvoorpersputmerksem.jpg

De trilwerken op de Groenendaallaan worden van zuid naar noord uitgevoerd. 

 • De aannemer startte ten zuiden van de Groenendaallaan nabij Colruyt en Stroom. 
  Het intrillen van de damwanden duurt in deze zone van maandag 1 augustus tot vrijdag 19 augustus. 
 • Vervolgens verhuizen de werken naar het noorden van de Groenendaallaan (nabij McDonald’s en Schoordijk). De trilwerken in deze zone starten op maandag 22 augustus en duren tot vrijdag 23 september. 

1920_intrillengroenendaallaan-tekengebied1-2.jpg

Vanaf eind  september trillen we damplanken in naast de R1 ter hoogte van de wijk Lambrechthoeken. Van zodra we meer details hebben, zetten we de overzichtskaart online.  In aanloop naar de werken zullen we bovendien de dichtstbijzijnde buren rechtstreeks op de hoogte brengen via een bewonersbrief. 

Tijdens de werken zullen buurbewoners helaas geluidsoverlast en trillingshinder ervaren. We nemen dan ook heel wat maatregelen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden.

 • We kiezen ervoor om de damwanden in de grond te trillen - in plaats van heien - omdat dit veel minder. We nemen dan ook heel wat maatregelen om de overlast zo beperkt mogelijk te houden. lawaai maakt. 
 •  Onze veiligheidsmensen zijn aanwezig op het terrein en volgen de werken van nabij op. 
 •  We monitoren de werken en meten de trillingen. Zo vermijden we dat de werken schade veroorzaken aan jouw woning of appartement. Je zal trillingen ervaren maar deze blijven binnen de opgelegde veiligheidsgrenzen. 
  Ervaar je toch problemen? We zijn tijdens deze werken vanaf 16 augustus rechtstreeks bereikbaar op een infolijn via tel. 0471 63 09 59. Zo kunnen we snel ingrijpen. 
 • De werken ten noorden van de Groenendaallaan vinden vlakbij woningen plaats. Daarom beperken we uitzonderlijk het aantal werkuren per dag. We zullen op weekdagen tussen 8 uur en 16 uur intrillen. 
 • De dichtstbijzijnde woningen worden rechtstreeks verwittigd over de werken via een bewonersbrief. 

We voeren volop voorbereidende Oosterweelwerken uit rondom het complex Merksem op de Groenendaallaan. We verleggen nu kokers en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw  van de Bypass, de tijdelijke Ring die gebouwd zal worden naast de bestaande Ring.

Gerelateerd nieuws