Render oosterweel

Ingebruikname eerste delen Antwerpen-West vanaf mei

Meer over

In de weekends van 12 mei en 2 juni nemen we de eerste delen van het nieuwe knooppunt Antwerpen-West in gebruik. In dit knooppunt komen de E17 en Antwerpse Ring (R1) samen. De afgelopen jaren bouwden we hier nieuwe wegen en bruggen die het knooppunt veiliger en vlotter maken. Tegelijk wijzigt ook de bereikbaarheid van Linkeroever.

eersteingebruiknameknooppuntantwerpen-west.jpg

In de zomer van 2020 namen we het tijdelijke knooppunt Antwerpen-West in gebruik, zodat het verkeer tijdens de werken gewoon kon blijven rijden. De afgelopen jaren bouwden we aan het nieuwe knooppunt, waar de E17 en Antwerpse Ring bij elkaar komen. Vlakbij de Kennedytunnel moeten nieuwe wegen en bruggen zorgen voor meer verkeersveiligheid, meer capaciteit én een betere doorstroming. Minder ongevallen in dit drukke knooppunt, zorgen ook voor minder files.

Vanaf mei nemen we het nieuwe Antwerpen-West in verschillende fases in gebruik:

Het weekend van 12 mei

  1. Van de E17 uit Gent naar de Kennedytunnel;
  2. Van de E17 uit Gent naar de E34 richting Waaslandhaven/Zelzate;
  3. Van de E34 uit Zelzate naar de Kennedytunnel.

Het weekend van 2 juni

Van de Kennedytunnel naar de E17(Gent). (4)

Dit najaar en begin 2024 nemen we de laatste delen in gebruik en zijn onze werken aan de snelwegen op Linkeroever afgerond. Vervolgens breken we de tijdelijke wegen en bruggen af, leggen de fiets- en wandelpaden aan en planten de omgeving aan.

ingebruiknameantwerpen-westmei-juniweb.jpg
In mei en juni nemen we de eerste delen van Antwerpen-West in gebruik.

Bereikbaarheid Linkeroever wijzigt


Oprit Linkeroever sluit

Vandaag rijd je via oprit Linkeroever aan de Blancefloerlaan naar de Kennedytunnel. Midden mei sluiten we deze oprit definitief af op de huidige locatie. Dit najaar opent een nieuwe oprit Linkeroever die zal aansluiten op de Parallelweg* aan de andere kant van het knooppunt Antwerpen-West. In tussentijd rijd je om via de Parallelweg ter hoogte van de nieuwe P+R en de keerbrug aan het complex Kruibeke. Afrit 6 Linkeroever blijft beschikbaar tot voorjaar 2024, wanneer we de nieuwe afrit Linkeroever in gebruik nemen.

Het kruispunt van de Blancefloerlaan en op- en afrit 6 Linkeroever passen we aan en de Katwilgweg blijft gewoon bereikbaar zoals voordien.

omleidingafgeslotenopritlinkeroever.jpg  
In mei sluit oprit 6 Linkeroever definitief op de huidige locatie. In afwachting van de nieuwe oprit Linkeroever rijd je om via de Parallelweg, E17 en de keerbrug in Kruibeke.

De oude locatie van de op- en afrit Linkeroever richten we nadien groen in. Het nieuwe knooppunt Antwerpen West is compacter. Doordat de wegen dichter bij elkaar liggen komt er 18 hectare ruimte vrij voor extra groen: het Katwilgbos. 

Ter hoogte van de Kennedytunnel bouwen we volop aan een brede parkbrug over de nieuwe snelweg. Die maakt deel uit van Ringpark West en zal in de toekomst een ecologische verbinding maken tussen het Burchtse Weel en het nieuwe Katwilgbos. Het Ringfietspad zal via de brug veilig de snelweg kruisen en we trekken deze fietsverbinding door tot aan het knooppunt Sint-Anna en later tot aan de fietskoker van de nieuwe Scheldetunnel. 

We vergroten hierdoor ook de afstand tussen Linkeroever en het snelwegverkeer. Samen met de groene bermen en hoge geluidsschermen zorgen we ervoor dat de geluidsoverlast van de snelweg vermindert.

parkbrugantwwerpen-westenop-enafritlinkeroever.jpg Ter hoogte van de Kennedytunnel bouwen we een grote parkbrug. Die zal een ecologische verbinding vormen tussen het natuurgebied Burchtse Weel en het toekomstig Katwilgbos. Ook de zone van de oude op- en afrit 6 Linkeroever krijgt een groene invulling.

Tijdelijke omleidingsweg E34 en Charles de Costerlaan sluiten definitief

De tijdelijke omleidingsweg ten noorden van de E34 (tussen Canadastraat en Charles de Costerlaan) sluit in mei definitief. Dit betekent dat naast de omleidingsweg ook de Charles de Costerlaan sluit tot aan het kruispunt met de Halewijnlaan. Vanaf dan rijd je van en naar de E34/Waaslandhaven via de Parallelweg* tussen de kluifrotonde aan Waaslandhaven-Oost (E34) en Blancefloerlaan(N70).

De sportterreinen van City Pirates aan de Charles de Costerlaan blijven bereikbaar via de August Vermeylenlaan.

omleidingafgeslotencharlesdecosterlaan.jpg
In mei sluiten we de Charles de Costerlaan en tijdelijke omleidingsweg langs de E34 definitief af. 

Het afsluiten van de Charles de Costerlaan maakt het mogelijk om deze sneller te ontharden en aan te planten. Zo verbinden we het Sint-Annabos en Het Rot met elkaar. Een nieuw fiets- en wandelpad maken van de Charles de Costerlaan een echte, groene fiets- en wandelboulevard.

Het kruispunt van de Halewijnlaan en de Waaslandtunnel wordt hierdoor ook een stuk eenvoudiger. In het weekend van 12 mei wordt dit al tijdelijk anders ingericht, in afwachting van een definitieve heraanleg binnen enkele jaren. 

Door het verkeer van de Charles de Costerlaan weg te halen, zal ook de geluidsoverlast voor de buurtbewoners dalen.

charlesdecosterlaanentijdelijkeomleidingsweglangsdee34.jpg
De tijdelijke verbindingsweg langs de E34 en Charles de Costerlaan worden in mei definitief afgesloten. Zo halen we sluipverkeer uit Linkeroever en kunnen we de Charles de Costerlaan sneller ontharden en inrichten als groene fiets- en wandelboulevard.

Meer leefbaarheid, minder sluipverkeer

Door het afsluiten van de Charles de Costerlaan en de verhuis van oprit Linkeroever halen we sluipverkeer uit de woonkern van Linkeroever. Met nieuwe, comfortabele fietsverbindingen en een P+R met vlotte aansluiting op het openbaar vervoer, halen we autoverkeer van de weg. Linkeroever wordt zo rustiger en veiliger, met meer ruimte voor de buurtbewoners.

Door het verkeer verder van Linkeroever weg te duwen en groene bermen en hoge geluidsschermen te bouwen, zorgen we voor minder geluidsoverlast van de snelweg. Nieuw en ecologisch waardevol groen maakt de stillere omgeving heel wat aangenamer voor mens en dier.

Bekijk hier het toekomstbeeld van Antwerpen-West

Wil je meer weten? Heb je een vraag? Wij staan voor je klaar

Kom naar een infomoment op Linkeroever

  • Dinsdag 18/4, 16u-20u, School Aan de Stroom, Willem van Haechtlaan 66
  • Woensdag 19/4, 16u-20u, Sint Anneke Centrum, Hanegraefstraat 5

 

* Parallelweg: Stad Antwerpen en gemeente Zwijndrecht gaven de nieuwe verbindingsweg intussen een officiële naam. Het deel tussen P+R Linkeroever en de E34 heet voortaan ‘Parallelweg Noord’, het deel tussen P+R Linkeroever en oprit Zwijndrecht ‘Parallelweg Zuid’.

Gerelateerd nieuws