Render oosterweel

Deel Noordkasteelvijver gedempt voor bouw Oosterweelknoop

Momenteel dempen we een deel van de Noordkasteelvijver. Dit is nodig om ruimte vrij te maken voor de bouw van het Oosterweelknooppunt. Eerst baggeren we het slib uit de vijver en nadien vullen we de vijver aan met aangevoerde grond. 

verlegdeoosterweelsteenwegdecember20232.jpg
De Oosterweelsteenweg werd verlegd en we dempen een deel van de Noordkasteelvijver om plaats te maken voor het Oosterweelknooppunt.

In de omgeving van het Noordkasteel bereiden we momenteel de werfzone voor de bouw van het Oosterweelknooppunt voor. Zo openden we eerder dit jaar een nieuwe rotonde ter hoogte van de Hogere Zeevaartschool, om de komende jaren een veilige verbinding met de renovatiewerken aan de Royerssluis mogelijk te houden. Eerder deze maand verlegden we de Oosterweelsteenweg en pasten het kruispunt met de Kastelweg hierop aan. Verkeer rijdt hier nu ook onder een werfbrug door, zodat we werfverkeer en gewoon (fiets)verkeer uit elkaar kunnen houden. 

Na het dempen van het Samgadok net voor de zomer van 2023, dempen we nu ook een deel van de Noordkasteelvijver. Zo maken we voldoende ruimte vrij voor de bouw van de Oosterweelknoop die medio 2024 start.

Bij het dempen van de vijver baggeren we eerst zo'n 21.000 m³ slib. De vijver wordt afgesloten door stalen damplanken, waarna we zo'n 40.000m³ grond aanvoeren om deze te dempen.

intrillendamwandnoordkasteelvijver.jpg

dempendeelnoordkasteelvijver.jpg

Oosterweelknoop: nieuwe aansluiting naar de Ring voor haven en Eilandje

Het toekomstige op- en afrittencomplex in het zuidelijk deel van de haven, de zogenaamde Oosterweelknoop, geeft de haven en het Eilandje een rechtstreekse aansluiting op de Antwerpse Ring. Het complex vormt de schakel tussen de Scheldetunnel en de Kanaaltunnels. In 2030 rij je van hieruit naar Linkeroever via de Scheldetunnel of naar het noordelijk deel van de Ring via de Kanaaltunnels. De nieuwe aansluiting zal het vrachtverkeer richting Groenendaallaan en Schijnpoort aanzienlijk verminderen.

Het knooppunt ligt verzonken in het landschap. De rijstroken voor het snelwegverkeer liggen tot wel 29 meter onder het gezichtsveld. Om zo weinig mogelijk groen in te nemen, werd het bovendien zo compact mogelijk gemaakt. Het knooppunt wordt daarnaast ook deels overkapt. Op die bijgemaakte ruimte komt het Ringpark Noordkasteel.

Het toekomstbeeld van de Oosterweelknoop bekijk je hier.

Gerelateerd nieuws