Render oosterweel

Acht dagen trillingswerken voor bouw Scheldetunnel

In de loop van september voeren we op Linkeroever gedurende acht dagen trillingswerken uit voor de bouw van de Scheldetunnel. De afgelopen maanden bouwden we al een polderconstructie om de toekomstige tunnel met droge voeten te kunnen bouwen. Binnen die polderconstructie trillen we nu twee rijen damwanden om de bouwputten af te bakenen. Dit kan gepaard gaan met trillings- en geluidshinder.

Voor de bouw van de Scheldetunnel bereiden we op Linkeroever momenteel de bouwkuip van de tunnelmond voor. De afgelopen maanden brachten we in de bodem een polderconstructie aan. Dat is een wand in cement-bentoniet (een waterdichte stof) van twee kilometer lang, tot 28 meter diep en een meter breed. Die polderconstructie zorgt ervoor dat het grondwater niet tot in de bouwkuip loopt en we de komende jaren met droge voeten aan de Scheldetunnel kunnen bouwen.

Image
dji-0724-2.jpg

Dankzij een polderconstructie kunnen we de komende jaren met droge voeten bouwen aan de tunnelmond van de Scheldetunnel.

Intrillen damwanden voor drie bouwkuipen veroorzaakt mogelijk lawaaihinder

Gezien de omvang van de werf voor de bouw van de tunnelmond op Linkeroever verdelen we de binnenkant van de polderconstructie in drie afzonderlijke bouwkuipen. Om die bouwkuipen van elkaar te scheiden trillen we twee rijen van bruine, stalen damwanden in de grond. Dit doen we door de damwanden in de grond te trillen tot in de diepere grondlagen. 

Doordat we kunnen trillen en verwachten dat heien niet nodig zal zijn, blijft de hinder beperkt. Enige geluidsoverlast valt echter niet uit te sluiten. De werken worden uitgevoerd tussen 7u en 17u.

Als alles verloopt volgens plan hebben we per rij damwanden ongeveer vier dagen werk, met per wand ook enkele dagen om de machines en installaties op te bouwen en af te breken. Dus acht dagen, verspreid over drie weken. 


Binnen de polderconstructie voor de tunnelmond trillen we twee rijen damwanden in de grond om de bouwputten van elkaar te scheiden.

De Scheldetunnel als broodnodige derde Scheldekruising

Met de Scheldetunnel krijg je vanaf 2030 een derde alternatief om de Schelde te kruisen, naast de Kennedytunnel en Liefkenshoektunnel. De tunnel verbindt Linkeroever met Rechteroever aan de noordkant van de stad en ten zuiden van de haven. De tunnel is 1,8 kilometer lang, heeft drie rijstroken in elke richting en ook fietsers kunnen de tunnel nemen dankzij een afzonderlijke 
fietskoker.

Gerelateerd nieuws