Render oosterweel

Aangepaste planning voor knooppunt Sint-Anna en E34

Meer over

Om de einddatum van de Oosterweelwerken Linkeroever/Zwijndrecht (2025) te respecteren, maken we enkele verschuivingen in de planning. Samen met de aannemer bekeken we de afgelopen maanden hoe we de werken voor de geluidsbermen en -schermen, extra fietspaden en -bruggen in de lopende werken kunnen inpassen.

In 2018 koos de Vlaamse regering de eerste 18 ‘leefbaarheidsprojecten’, om de omgeving van de Antwerpse Ring leefbaarder te maken. Voor Linkeroever en Zwijndrecht werden de drie geselecteerde projecten samen genomen in ‘Ringpark West’. Dit Ringpark omvat onder andere:

 • geluidsbermen en -schermen;
 • extra groen;
 • meer fietspaden;
 • een vrijliggende fietsbrug over de R1 tussen Linkeroever en Zwijndrecht;
 • en een eco-/fietsbrug over de R1 vlak bij de Kennedytunnel.

Door deze extra werken in te passen in de planning van de lopende werken, kunnen we de einddatum van de Oosterweelwerken op Linkeroever en in Zwijndrecht (2025) respecteren.

Om de vrijliggende fietsbrug tussen Linkeroever en Zwijndrecht over de snelweg te kunnen bouwen, moeten we voldoende ruimte vrijmaken. Daardoor kan de ecobrug niet dienen als omleiding en verandert de planning van de werken:

Rijd je naar Waaslandhaven-Oost en terug?

 • Vanuit Zelzate (E34) kan je vanaf 16 juli* ook gebruik maken van de nieuwe afrit aan Waaslandhaven-Oost. Via de kluifrotonde rijd je vlot naar de Canadastraat of Keetberglaan. Op dat moment opent ook de nieuwe oprit richting Zelzate.
 • Voor verkeer vanuit Antwerpen (Kennedytunnel/E17) openen we midden september de nieuwe afrit aan Waaslandhaven-Oost. Die sluit vanaf dan ook aan op de kluifrotonde. De oprit richting Antwerpen is al sinds februari in gebruik.
 • Van de Charles de Costerlaan blijf je nog tot midden 2023 gebruik maken van de tijdelijke omleidingsweg ten noorden van het knooppunt Sint-Anna. Zo bereik je de Canadastraat en Keetberglaan. In omgekeerde richting geldt dezelfde route.
 • In het voorjaar van 2022 wordt de verbindingsweg tussen de N70/P+R en de kluifrotonde in gebruik genomen. Verkeer van Zwijndrecht en Linkeroever kan vanaf dan ook via de N70/Blancefloerlaan en de verbindingsweg naar de Waaslandhaven en terug rijden.

Rijd je van Linkeroever naar de E34 en terug?

 • Dan blijft de tijdelijke omleidingsweg ten noorden van knooppunt Sint-Anna voor jou in gebruik tot midden 2023.
 • Vanaf 16 juli* word je naar de E34 niet meer omgeleid via de haven. We openen dan de oprit van Waaslandhaven-Oost richting Zelzate. Via de tijdelijke omleidingsweg en de kluifrotonde kan je hier de E34 oprijden.
 • Rijd je van de E34 naar Linkeroever, dan verlaat je de snelweg aan Waaslandhaven-Oost om via de kluifrotonde en de omleidingsweg de Charles de Costerlaan te bereiken.

Rijd je van Linkeroever naar de E17 en terug?

 • Dan blijft de tijdelijke omleidingsweg ten noorden van knooppunt Sint-Anna voor jou in gebruik tot midden 2023. Via de oprit aan Waaslandhaven-Oost en de E34/R1 bereik je de E17.
 • Kom je van de E17, dan blijft de verlegde afrit 7 Sint-Anna Linkeroever in gebruik tot het nieuwe knooppunt klaar is.
 • Begin 2022 wordt de verbindingsweg tussen de N70/P+R en de Pastoor Coplaan/Op- en afrit Zwijndrecht in gebruik genomen. Verkeer van Zwijndrecht en Linkeroever kan vanaf dan ook via de N70/Blancefloerlaan en de verbindingsweg naar de E17 en terug rijden.

Wat met de heraanleg van de E34, Canadastraat en Keetberglaan?

 • De nieuwe rijbaan van de E34 richting Antwerpen werd in april in gebruik genomen. Sindsdien vernieuwen we de rijbaan richting Zelzate. Die is midden september klaar.
 • Vanaf 16 juli* sluit de Keetberglaan aan op de kluifrotonde. Ter hoogte van de rotonde aan de Nieuwe Weg is een deel van de Keetberglaan nog tijdelijk. Eind november zal de Keetberglaan volledig vernieuwd zijn.
 • Midden augustus start de vernieuwing van de Canadastraat en nemen we een tijdelijke Canadastraat in gebruik. Eind november gaat de nieuwe Canadastraat open.

Rijd je met de fiets?

 • Dan kan je vanaf midden augustus gebruik maken van de nieuwe fietspaden langs de Keetberglaan en Canadastraat.
 • De huidige fietsoversteek van de Canadastraat wordt ook midden augustus verlegd naar de tijdelijke omleidingsweg tussen de Canadastraat en Charles de Costerlaan. Je kan de Canadastraat kruisen via de nieuwe fietstunnel. 
 • Vanaf eind november nemen we ook de nieuwe fietsbrug over de E34 in gebruik. Deze zal rechtstreeks aansluiten op de fietstunnel onder de Canadastraat. De tijdelijke fietsbrug blijft tot dan in gebruik.

Bekijk hier het toekomstbeeld van het nieuwe complex Waaslandhaven-Oost, de nieuwe fietstunnel, fietsbrug en fietspaden.

* In de nacht van 15 op 16 juli worden de aanpassingen doorgevoert. Deze werken zijn afhankelijk van de weersomstandigheden en kunnen verschuiven.

  Gerelateerd nieuws