Verbindingsweg

Een nieuwe verbindingsweg langs E34 en E17

Naast de E17 en de E34, aan de kant van Zwijndrecht, wordt een nieuwe verbindings- of parallelweg aangelegd tussen de op- en afritten Zwijndrecht en Waaslandhaven-Oost. De weg krijgt één rijstrook in elke rijrichting. Tussen de op- en afritten Linkeroever en de Blancefloerlaan worden dat twee rijstroken in elke rijrichting. 

Aansluiting verbindingsweg ter hoogte van E17 in Zwijndrecht

De nieuwe weg pakt sluipverkeer aan

Enerzijds verzamelt de weg het verkeer van de op- en afritten en zorgt hij voor een betere spreiding van het verkeer. Hierdoor vermindert het sluipverkeer op Linkeroever en in Zwijndrecht.

Er is een verbinding tussen deze verbindingsweg en de snelwegen ter hoogte van de Pastoor Coplaan (E17 van en naar Gent), Antwerpen-West (R1 van en naar Kennedytunnel) en Waaslandhaven-Oost (E34 in beide richtingen). 

Anderzijds zorgt de nieuwe verbindingsweg voor een goede ontsluiting van de omliggende woonkernen door aan te sluiten op de lokale wegen Pastoor Coplaan (Zwijndrecht), Blancefloerlaan (Linkeroever en de nieuwe P+R Linkeroever) en Canadastraat/Keetberglaan (Waaslandhaven).

Aansuiting op P+R