Render oosterweel

Toekomstverbond wordt concreet in 18 leefbaarheidsprojecten

Meer over

Gisteren maakte de Vlaamse regering de selectie bekend van de eerste 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten voor de Antwerpse ringzone. Er wordt 1,25 miljard euro geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid in de Antwerpse ringzone, Zwijndrecht en Burcht moeten verbeteren.

Een groot deel van deze projecten ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding. Dat betekent dat ze tegelijk met of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding gerealiseerd kunnen worden.

Toekomstverbond 

De Vlaamse regering sloot op 15 maart 2017 een Toekomstverbond met de burgerbewegingen en de Stad Antwerpen. Later werd ook de gemeente Zwijndrecht aan het verbond toegevoegd. In het kader van het Toekomstverbond wordt onder meer werk gemaakt van de overkapping van de Antwerpse Ring en projecten die de leefbaarheid in de omgeving van de Ring moeten verbeteren. Sinds september 2018 werkten verschillende ontwerpteams, onder leiding van de overkappingsintendant Alexander D’Hooghe, samen met buurtbewoners en geïnteresseerden voorstellen uit voor de overkapping van de Ring.

Uit dat traject kwamen in totaal 31 projectvoorstellen naar voor die in aanmerking kwamen voor een eerste fase. De Vlaamse regering heeft nu een eerste selectie gemaakt uit die voorstellen. Concreet gaat het om 18 gekozen projecten, samen goed voor een investering van 1,25 miljard euro en 3,25 kilometer overkapping van de Ring. De Stad Antwerpen en het Havenbedrijf leggen hiervoor 250 miljoen euro op tafel, de Vlaamse Regering staat in voor 1 miljard euro.

Oosterweelverbinding

Een belangrijk deel van de 18 leefbaarheidsprojecten van de eerste fase ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding:

 • Oosterweelknoop / Noordkasteel
  Na een geoptimaliseerd ontwerp van de Oosterweelknoop investeren we verder in geluidsreductie, een parkzone met zwemvijver aan het Noordkasteel en een plein voor het bakstenen Samgagebouw. Dit project wordt volledig toegevoegd aan het project van de Oosterweelverbinding.
 • Bermenlandschap langs een verlaagde R1 Noord
  We verlagen de R1 noordwaarts tot aan de Masurebrug om de aanleg van latere overkappingen (zoals het project Groen Hart - Luchtbal – Lambrechtshoeken) mogelijk te maken. Daarnaast worden ambitieuze groenbuffers aangelegd, die de geluidsoverlast in Merksem drastisch verminderen. Dit project wordt volledig toegevoegd aan het project van de Oosterweelverbinding.
 • Stationsomgeving Luchtbal
  We realiseren een overkapping van 850 meter ter hoogte van de Groenendaallaan en het Station Luchtbal en laten fiets en openbaar vervoer vlot op elkaar laten aansluiten om combimobiliteit te stimuleren.
 • Steenborgerweert / Kap Dam
  We kleuren de overkapping in het noorden van de Damwijk groen in met park- en vrijetijdsvoorzieningen.
 • Bermenlandschap Albertkanaal
  We bedden de ingesleufde R1 naast het Lobroekdok verder in met fietsverbindingen en we investeren in de ecologische continuïteit van de groenzones.
 • Kap Sportpaleis
  We breiden de reeds geplande overkapping ter hoogte van het Sportpaleis stevig uit en verbinden de Damwijk met de Deurnese wijk Kronenburg. We verbeteren de toegankelijkheid van de topevenementenzone rond het Sportpaleis.
 • Waterpark (gedeeltelijk)
  We overkappen de op- en afritten ter hoogte van de Ten Eeckhovelei en realiseren een drastische leefbaarheidswinst voor de Deurnese buurt Ten Eeckhove.
 • Schijnvallei / Ter Loo / Deurne
  We realiseren een groene overkapping van bijna 100 meter tussen het Rivierenhof en Hof Ter Loo.
 • Voltooien fietsnetwerk Linkeroever
  We voltooien het fietsnetwerk op Linkeroever met een fietsbrug over de E17 en verbinden zo ook Burchtse Weel en Galgenweel.
 • Stille bermen Zwijndrecht-Burcht
  We houden woord aan de Zwijndrechtenaren en realiseren een ambitieus geluidsproject. We herbevestigen de beloofde geluidsreductie met 10 decibel.
 • Stille bermen Linkeroever
  We trekken het geluidsproject van Zwijndrecht door voor mens en natuur op Linkeroever.

WELKE LEEFBAARHEIDSPROJECTEN WORDEN BUITEN HET PROJECTGEBIED VAN DE OOSTERWEELVERBINDING GEREALISEERD?

 • Nieuw Oost
  Dankzij de investeringen in de ringzone tussen Deurne en Borgerhout worden nog meer impulsen gegeven aan de ontwikkeling van Spoor Oost.
 • Longitudinaal Ringpark
  De Berchemse ringzone wordt ingekapseld met een snoer van groene buffers en fietspaden en er gaat aandacht naar waterbeheer.
 • Nieuwe kap A12/Jan De Voslei
  Een geïntegreerd planproces voor Knoop Zuid wordt gestart, waarbij de toekomende A12 over een lengte van 620 m verder overkapt zal worden ter hoogte van de Jan De Voslei.
 • Bermen van Knoop tot Lemanstraat
  Ook de ringzones in het zuiden van de stad en ter hoogte van Wilrijk worden ingekapseld met een snoer van groene buffers en fietspaden en ook hier gaat aandacht naar waterbeheer.
 • Park Knoop Zuid (gedeeltelijk)
  Aan het wegontwerp van Knoop Zuid worden middelen toegewezen die de knoop verder ver-parken en het fietsnetwerk doortrekken.
 • Scheldebalkon
  Ter hoogte van de Kennedytunnel wordt de kaaizone ingericht als een schakel voor zachte mobiliteit tussen de nieuwe bedrijvenzone Blue Gate, Nieuw Zuid en de kaaien.
 • Scheldebrug
  Er wordt werk gemaakt van de allereerste vaste oeververbinding over de Schelde voor de zachte weggebruiker.

Overdering.be

Meer informatie over elk projectonderdeel is terug te vinden op overdering.be. De witte cijfers tonen de 18 gekozen projecten en de reserveprojecten. De zwarte cijfers duiden de projecten aan die niet geselecteerd zijn voor de eerste fase.

Ook de informatie op deze site zal stelselmatig aangepast worden in functie van de plannen die beschikbaar komen.

Hoe loopt het u verder?

De 18 geselecteerde overkappings- en leefbaarheidsprojecten worden nu verder ontwerpmatig en bouwtechnisch uitgewerkt. Er moeten ook nog enkele procedures doorlopen worden vooraleer de uitvoering opgestart kan worden. Een groot deel van de geselecteerde projecten ligt in het projectgebied van de Oosterweelverbinding. Dat betekent dat ze tegelijk met of onmiddellijk aansluitend op de werken aan de Oosterweelverbinding gerealiseerd kunnen worden. Deze projecten zullen dan ook maximaal meegenomen worden in de bouwvergunning voor de Oosterweelwerken op Rechteroever. Het indienen van de bouwaanvraag is momenteel gepland voor het voorjaar van 2019.

Gerelateerd nieuws