Render oosterweel

Oosterweelwerken steeds meer zichtbaar op rechteroever

Meer over

Het jaarlijkse bouwverlof mag dan net gestart zijn, de aannemers voor de Oosterweelwerken zitten niet stil. Op linkeroever werkt het aannemersconsortium Rinkoniên verder aan de twee grote knooppunten Sint-Anna Linkeroever en Antwerpen-West én de uitbouw van Ringpark West.  Op rechteroever worden stilaan de grotere middelen bovengehaald.

Parallel aan deze werken wordt er actief gezocht naar oplossingen voor de verontreinigde grond op de linkerscheldeoever. "Het arrest van de Raad van State heeft onze werf daar deels stil gelegd, maar de uitspraak heeft geen afbreuk gedaan aan onze wil om –via dialoog- oplossingen te zoeken. We blijven ernaar streven om onze werken te verzoenen met de uiteindelijke sanering", zegt Luc Hellemans, algemeen directeur van Lantis. "We rekenen op Vlaanderen voor een accuraat regelgevend kader, intussen steunen we actief trajecten die een reiniging van verontreinigde gronden mogelijk maken", aldus Hellemans.

Linkeroever/Zwijndrecht

 

Sinds het arrest van de Raad van State op 19 april werd er op de werven op de linkerscheldeoever geen gebiedseigen, verontreinigde grond meer verwerkt. "We hadden echter onze voorzorgen genomen waardoor de activiteiten op onze werven niet volledig stilliggen. Zo konden onder andere onze civieltechnische bouwwerken zonder probleem verder gaan binnen de contouren van het arrest", verduidelijkt Hellemans. 

We werk(t)en verder aan:

  • De geluidswand langs de E34 is zo goed als afgewerkt. Zo schermen we opnieuw een deel van Zwijndrecht af van de geluidsimpact van de snelweg; 
  • We vernieuwden de fietssnelweg F41 in Zwijndrecht van de Blauwe Hoevestraat tot aan de Neerstraat en trokken deze door tot aan de Polderstraat. Zo verbeteren we de bereikbaarheid van de Waaslandhaven voor de fietsers. In een volgende fase trekken we de F41 nog verder door over de Antwerpse Ring tot aan het Ringfietspad; 
  • Het brugdek van de hoogste fly-over in Antwerpen-West – van de E17 naar de E34/toekomstige Scheldetunnel- zal eind deze zomer klaar zijn. Nadien plaatsen we hier onder andere nog de verlichting, geluidsschermen en het wegdek. In het voorjaar van 2023 nemen we deze fly-over in gebruik; 
  • We bouwen deze zomer ook volop aan de nieuwe rijbanen tussen Kennedytunnel en E17. Deze worden ook in het voorjaar van 2023 in gebruik genomen; 
  • Begin september starten we met de bouw van de eerste geluidsschermen aan de zijde van Linkeroever. Ter hoogte van de Blancefloerlaan bouwen we langs de vernieuwde R1 zo’n 500 meter aan houten geluidsschermen van 8.5 meter hoog. Daar waar de geluidsschermen stoppen, sluiten de geluidsbermen in de toekomst aan; 
  • Het nieuwe knooppunt Sint-Anna Linkeroever krijgt ook steeds meer vorm. We bouwen de komende maanden verder aan de bruggen en in september starten we met de aanleg van de rijbaan van de toekomstige Scheldetunnel naar de R1; 
  • In de werfzone van de Scheldetunnel trillen we gedurende twee weken in augustus damwanden in de grond voor de bouw van de tunnelmond

 

PFAS reiniging

 

Om de grondwerken met verontreinigde grond in heel Vlaanderen, en dus ook op de Oosterweelwerven, opnieuw op te starten, is een verduidelijking van het wetgevend kader nodig. Lantis kijkt daarvoor naar de Vlaamse overheid. Ondertussen is de bouwheer zelf een proefproject gestart om grond die met PFAS verontreinigd is, te reinigen. Envisan en DEC, dochterbedrijven van respectievelijk Jan De Nul en Deme, hebben van Lantis de opdracht gekregen om 20.000 m³ met PFAS vervuilde grond te reinigen. De helft van deze grond komt van de werf Scheldetunnel, de andere helft van werven op rechteroever. 

"We kiezen bewust voor gronden van verschillende locaties, omdat de samenstelling van de gronden een effect kan hebben op het uiteindelijke resultaat dat je met een reiniging kan behalen", legt Gert Osselaer, operationeel directeur bij Lantis uit. De verontreinigde grond werd ondertussen al afgevoerd, en zal na reiniging opnieuw naar de Oosterweelwerf worden gebracht. "Ook dan zullen we moeten kijken wat de toepassingsmogelijkheden van deze gronden zijn. Alle organisch materiaal wordt tijdens de reiniging verwijderd dus is de vraag waarvoor deze grond gebruikt kan worden", aldus Osselaer. De resultaten van het project worden in de tweede helft van dit jaar verwacht.

 

Rechteroever
 

Ook op rechteroever wordt de Oosterweelwerf steeds meer zichtbaar. Na het kappen van de bomen langs de R1 Noord in Merksem startte de aannemer met de voorbereidingen voor het verleggen van de Schijnkoker. Deze ondergrondse koker beschermt de wijk Lambrechtshoeken tegen wateroverlast bij hevige regenval. Hij ligt echter in de weg van de verdiepte Ring en de Bypass en moet dus verplaatst worden. 

De voorbije maanden boorde de aannemer enkele grotere leidingen en rioleringen ondergronds (een "doorpersing" in het vakjargon). Midden augustus start hij met het intrillen van damwanden voor de aanleg van een sleuf waarin de nieuwe Schijnkoker kan gebouwd worden. Dit intrillen zal gepaard gaan met geluidsoverlast. Bouwheer Lantis voerde daarover uitgebreid gesprekken met vertegenwoordigers van de buurt. Daarnaast kreeg de buurt ook de mogelijkheid om zich uit te spreken over het tijdstip waarop deze werken worden uitgevoerd. 

Ook aan Schijnpoort, ter hoogte van het Sportpaleis, neemt de bedrijvigheid na de bouwvakantie toe. De fietsinfrastructuur bij Schijnpoortweg werd er de voorbije weken aangepast zodat fietsers altijd veilig en comfortabel kunnen rijden tijdens de Oosterweelwerken. Nu moet echter ook het asfalt van het kruispunt vernieuwd worden. Dat gebeurt van woensdag 3 tot en met zaterdag 6 augustus. In die periode zal het drukke kruispunt en de afrit Deurne afgesloten zijn voor het verkeer. 

We werken daarnaast de hele maand augustus op de Bisschoppenhoflaan nabij het kruispunt met de Ten Eekhovelei. We leggen een dubbelrichtingsfietspad aan op de noordzijde van de Bisschoppenhoflaan, verleggen kabels en leidingen via een boring onder de Bisschoppenhoflaan en verbeteren de fietsoversteek aan de Ten Eekhovelei. Door deze werken is er op de Bisschoppenhoflaan ter hoogte van de Ten Eekhovelei in beide rijrichtingen tijdelijk één rijstrook minder beschikbaar. 

Bovendien zal vanaf 1 augustus het gedeelte van het Ringfietspad tussen de Bisschoppenhoflaan en het Rivierenhof gesloten zijn tot einde 2023. Fietsers rijden om via de Noordersingel of via het nieuwe dubbelrichtingsfietspad bij Schijnpoortweg. 

Ook op de zuidkade van het Straatsburgdok, nabij het Havenhuis, start een nieuwe werf op. Hier moeten we water-, gas- en elektriciteitsleidingen verleggen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van de nieuwe Kanaaltunnels. De kabels en leidingen worden uit het water gehaald en met behulp van een stalen constructie aan de onderkant van de Straatsburgbrug bevestigd. De werken starten 1 augustus en zijn in juni 2023 afgerond. Tijdens deze werken is Straatsbrugdok-Zuidkaai onderbroken. We voorzien een lokale omleiding. 

Ter hoogte van het Noordkasteel starten we eind augustus met enkele voorbereidende onderzoeken voor de bouw van het Oosterweelknooppunt. Hiervoor zal een deel van de bomen aan het Noordkasteel gekapt worden. In het najaar starten we met de echte voorbereidende werken waarin we onder andere de laatste fase van de bomenkap in deze zone uitvoeren, de Oosterweelsteenweg verleggen en de werfzone voorbereiden op de hoofdwerken.

1920_bouwgeluidsschermenmerksem.jpg

Bouw geluidsschermen Merksem

 

Vergunningen 
 

Naast alle geplande werken worden er ook volop werken voorbereid. Het eindpunt van een dergelijke voorbereiding is de aanvraag voor een vergunning om de werken ook te kunnen uitvoeren. Dit najaar vragen we de vergunning aan voor de bouw van het noordelijke gedeelte van de Bypass, de tijdelijke brug die het verkeer zal opvangen wanneer het Viaduct van Merksem wordt afgebroken. In het voorjaar van 2023 moeten de werken aan de Bypass van start kunnen gaan. 

Elektrische deelfietsen 

 

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters: "In Antwerpen zijn we met Oosterweel aan een ware transformatie bezig en we bewijzen dat investeringen in mobiliteit en leefbaarheid hand in hand kunnen gaan. Oosterweel is dan ook meer dan alleen nieuwe infrastructuur, Oosterweel is ook anders onderweg zijn naar de infrastructuur van morgen. Daarom werken we een pakket aan zogeheten modal shift-maatregelen uit. Die moeten weggebruikers een comfortabel alternatief voor de wagen bieden." 

Een van die maatregelen is de uitrol van een elektrisch deelfietsensysteem in de Vervoerregio Antwerpen. De eerste 100 fietsen worden begin augustus in het stadscentrum van Antwerpen verwacht.

  1920-donkeysamen.jpg

 


 

 

Van links naar rechts: Antwerps schepen voor Mobiliteit Koen Kennis, CEO van Donkey Republic Erdem Ovacik en Vlaams minister voor Mobiliteit Lydia Peeters.

Gerelateerd nieuws