Render oosterweel

Lantis zet verdere stappen in sanering projectgebied Linkeroever-Zwijndrecht

Meer over

Lantis, bouwheer van de Oosterweelverbinding, heeft midden juni een Beschrijvend Bodemonderzoek (BBO) ingediend voor het knooppunt Antwerpen-West. Het is nu aan OVAM (Openbare Vlaamse Afvalstoffen Maatschappij) om te beoordelen of het BBO conform de overeenstemmende standaardprocedure is uitgevoerd. Uit de beoordeling van de aard en de ernst van de vastgestelde bodemverontreiniging zal blijken of Lantis een bodemsaneringsproject (BSP) moet opstarten van het knooppunt Antwerpen-West of niet. Een eventueel BSP, dat de wijze vaststelt waarop de bodemsaneringswerken zullen worden uitgevoerd, zal geen invloed hebben op het gebruik van het gloednieuwe knooppunt, dat in mei werd opengesteld voor het verkeer. 

23-06-08-a039penwest-foto-25.jpg
Het knooppunt Antwerpen-West (E17 x R1) vlakbij de Kennedytunnel.

De keuze voor het decretale bodemsaneringstraject kadert in de ambitie van Lantis om, waar nodig, de met PFAS-verontreinigde werven van Zwijndrecht, Linkeroever (Scheldetunnel) en Oosterweelknoop gelijktijdig met de uitvoering van de Oosterweelwerken te saneren. Voor delen van de werfzone waarvoor op 3M een saneringsplicht rust, lopen er momenteel gesprekken met 3M om hen te wijzen op hun financiële verantwoordelijkheid. Inzet van deze gesprekken is het ‘vervuiler betaalt’-principe.  

“Door de sanering gelijktijdig met onze werken uit te voeren, winnen alle partijen tijd. Dat is in de eerste plaats van belang voor de inwoners van Zwijndrecht en Linkeroever, en die meerwaarde moeten we realiseren. Uiteraard op voorwaarde dat de kosten voor de sanering worden gedragen door de vervuiler, en dat nemen we met 3M op”, verklaart Luc Hellemans, CEO van Lantis. Hoeveel de saneringsoperatie zal kosten, zal afhangen van het resultaat van het BSP.

Stand van zaken sanering andere verontreinigde werfzones: 

  1. Een deel van de werfzone van Lantis (zone Scheldetunnel Linkeroever, E34, knooppunt Sint-Anna) wordt gevat door het BBO dat 3M begin juni heeft ingediend bij OVAM. Ook daar is het wachten op de beoordeling, alvorens er door 3M een BSP kan worden opgestart.  
  2. Op rechteroever is er een BBO ingediend voor het Lobroekdok. Dat werd in het verleden reeds gesaneerd, maar tijdens de verdere analyse werd er PFAS vastgesteld in het resterende slib op de bodem van het dok. Uit de beoordeling van het BBO zal blijken of ook dit slib gesaneerd moet worden. Het BBO voor de diepere bodem van het dok en het grondwater is nog steeds aan de gang.

Gerelateerd nieuws