Render oosterweel

Fietskoker nieuwe Scheldetunnel opent begin 2028

Begin 2028 al door de nieuwe Scheldetunnel fietsen? Daar streven we naar. Zo stellen we de fietskoker van de nieuwe snelwegtunnel twee jaar sneller open dan dat voor gemotoriseerd verkeer kan. Hierdoor plukken fietsers hier een stuk sneller dan gepland de vruchten van de Oosterweelwerken.

De nieuwe Scheldetunnel bevat een zes meter brede fietskoker die we begin 2028 in gebruik nemen.
De nieuwe Scheldetunnel bevat een zes meter brede fietskoker die we begin 2028 in gebruik nemen.

Op beide oevers van de Schelde bouwen we volop aan een nieuwe snelwegtunnel onder de rivier. Zo bieden we een volwaardig alternatief voor de Kennedytunnel en wordt die ontlast. Maar ook voor fietsers bevat deze tunnel een comfortabele kruising van de Schelde: een zes meter brede fietskoker.

Zo maken we in het noorden van Linkeroever een fietsverbinding met het zuiden van de haven en het Eilandje. Je fietst de tunnel zo in en uit, zonder liften of roltrappen. Ideaal voor onder meer woon-werkfietsers naar de haven.

Midden 2027 is de ruwbouw van de tunnel klaar en kunnen we starten met de afwerking. We streven ernaar om de nieuwe Scheldetunnel begin 2028 alvast voor fietsers open te stellen. Gemotoriseerd verkeer zal vanaf najaar 2030 van de tunnel gebruik kunnen maken. Dan is ook de Oosterweelknoop voldoende afgewerkt om de snelweg op en af te rijden.

Sociale veiligheid

Fietsers moeten met een gerust gevoel gebruik kunnen maken van de tunnel. We voorzien verschillende technieken om de veiligheid te verbeteren. Denk aan camerabewaking, luidsprekers, noodtelefoons, versterken van GSM-signalen in de tunnel, enz. 

De komende jaren bereiden we de openstelling verder voor. Daarvoor kijken we naar andere lange fietstunnels uit het buitenland, maar ook naar belangengroepen die hier veel ervaring mee hebben.

Wat kunnen licht en muziek hier eventueel nog toe bijdragen? Is het noodzakelijk om de tunnel tijdens de nachturen af te sluiten? Die vraagstukken werken we de komende jaren verder uit.

Naast twee kokers voor snelwegverkeer, bevat de nieuwe Scheldetunnel ook een zes meter brede koker voor fietsers.
Naast twee kokers voor snelwegverkeer, bevat de nieuwe Scheldetunnel ook een zes meter brede koker voor fietsers.