Render oosterweel

De Schelde stroomt nu ook in Groot-Brittannië … in het klein

Met een fysiek schaalmodel testen we hoe het afzinken van de elementen voor de Scheldetunnel veilig kan verlopen.  
Tijs Cornu, werkvoorbereider bij TM COTU, vertelt er meer over.  

Terwijl in Zeebrugge het bouwdok in de steigers staat, wordt de plaatsing van de Scheldetunnel onder de loep genomen. “Het ontwerp is gemaakt op basis van gedetailleerde computersimulaties, aangevuld met ervaring uit het verleden. Nu gaan we die resultaten toetsen met een fysieke proef”, vertelt Tijs. “Zowel fysiek als digitaal testen is nog nooit gebeurd. Dat zal ons veel inzichten bieden en een robuust ontwerp van het afzinksysteem garanderen.” 

20211221-145018-2.jpg
In Groot-Brittannië werd de Schelde bij Oosterweel op schaal 1/60 nagebouwd in een bassin. 

Onder stroom

“In het hydraulisch labo van HR Wallingford werd de Schelde bij Oosterweel op schaal 1/60 nagebouwd in een bassin. Ook een tunnelelement is realistisch nagemaakt. Niet alleen qua vorm en gewicht, maar ook met hetzelfde afzinkmateriaal dat het element onder controle zal houden, zoals ankerdraden, hijsdraden en afzinkpontons. Met pompen bootsen we de getijdestroming zo nauwkeurig mogelijk na.”  

Meten is... 

“Met de modellen willen we het positioneren en afzinken van de elementen testen. Omdat er een aanzienlijke getijstroming heerst in de Schelde, gaan we via sensoren op het schaalmodel en in het afzinkmateriaal meten welke krachten het tunnelelement door de stroming te verwerken krijgt. Zo bepalen we de capaciteit van alle onderdelen die het element op z’n plek houden tijdens de operatie.”

Alles onder controle 

“Tijdens het afzinken wordt de Schelde ter hoogte van Oosterweel tijdelijk verkeersvrij gemaakt. Daarna is scheepvaart weer mogelijk. Zo’n tunnelelement rust kort na het afzinken echter op tijdelijke oplegpunten, terwijl we eronder een definitief fundatiebed aanbrengen en de tunnelsleuf aanvullen. In die periode is de tunnel dus beperkt gefixeerd. Met een modelschip testen we de impact van een voorbijvarend zeeschip. Dankzij deze tests weten we welke maatregelen we eventueel moeten nemen om de tunnel stabiel te houden tot de fundering en aanvulling klaar zijn.”  

website4000-simulatie-afzinken-elementen-scheldetunnel.jpg
De tunnelelementen worden afgezonken in de Schelde. Een complex en technisch moeilijk proces.

Een complex proces 

We willen zeker zijn dat we de tunnelelementen altijd onder controle hebben tijdens het afzinken. Ze moeten dan ook tot op enkele centimeters juist geplaatst worden. Door dit alles in een fysiek schaalmodel te testen, krijgen we het vertrouwen dat het ontwerp veilig is en onze aanpak werkt.”

Gerelateerd nieuws