Render oosterweel

Bouw nieuwe Schijnkoker in Merksem gaat laatste rechte lijn in

Meer over

  • Schijnkoker beschermt Merksemse wijk tegen wateroverlast
  • Overkoppelen van oude naar nieuwe koker start binnenkort 
  • Nadien afbraak oude koker om ruimte vrij te maken voor de Oosterweelwerken 

In Merksem verleggen we intussen al twee jaar heel wat kabels en leidingen ter voorbereiding van de bouw van de Bypass* en de verdiepte snelweg. Een van die voorbereidende werken is de bouw van de nieuwe Schijnkoker in Merksem, een werf die deze zomer klaar zal zijn. Binnen enkele weken starten we de overkoppeling van de oude koker naar de nieuwe, om aansluitend de oude Schijnkoker uit te breken. Op de plaats waar de oude Schijnkoker lag, wordt weldra de Ring verdiept aangelegd.  

Foto Schijnkoker - 30-01-24
Foto Schijnkoker - 30-01-24
Foto Schijnkoker - 30-01-24
Foto Schijnkoker - 30-01-24

De Schijnkoker is een grote, betonnen koker die langs de bestaande snelweg loopt. Het is een overblijfsel van de rivier Schijn, die Merksem ondergronds passeerde. Na een grote overstroming van de wijk Rietschoorvelden eind jaren ’90, werd de rivier ‘geknipt’ ter hoogte van het Albertkanaal. Sindsdien doen de betonnen kokers dienst als extra capaciteit om wateroverlast bij hevige regenval te vermijden. 

Een deel van deze koker ligt vlak naast de snelweg, waardoor deze in de weg ligt voor de bouw van de Bypass en het dieper leggen en maximaal overkappen van de Antwerpse Ring/E19. Om te voorkomen dat de wijk terug wordt blootgesteld aan wateroverlast, bouwen we dus eerst een nieuwe schijnkoker vooraleer we de oude Schijnkoker afsluiten en afbreken. 

Wanneer bij hevige regenval het normale rioleringsstelsel van de wijk overbelast wordt, zal het overtollige water in de indrukwekkende dubbele Schijnkoker lopen. Deze kokers meten elk liefst vier meter op twee. Via een pompstation aan het Albertkanaal wordt dit regenwater vervolgens in het kanaal gepompt. 

De komende weken werken we de nieuwe Schijnkoker verder af, zodat het overkoppelen tussen oud en nieuw kan starten. Dat overkoppelen duurt een zestal weken, waardoor we verwachten dat de afbraakwerken van de oude Schijnkoker in april kunnen starten. 

Foto Schijnkoker - mei 2023
Foto Schijnkoker - mei 2023

Voorbereiding op de Bypass en verdiepte snelweg  

De bouw van de Schijnkoker is een van de voorbereidende werven voor de Oosterweelverbinding. Om de Ring verdiept te kunnen aanleggen, moeten alle obstakels uit de ondergrond verwijderd worden. De oude Schijnkoker is zo’n obstakel. Maar ook het verleggen van de vele kabels en leidingen ter hoogte van Schijnpoort, hoort in dit kader thuis. 

Midden februari starten we met de bouw van de Bypass, een tijdelijke snelweg die het mogelijk maakt om het viaduct van Merksem af te breken. Vanaf eind 2025 zal het verkeer richting Nederland al op de Bypass rijden en kunnen we starten met de afbraak van de eerste delen van het viaduct. Dat laatste vormt nu nog een betonnen breuk tussen stadsdelen. We vervangen het viaduct door een verdiepte en overkapte snelweg. 

Foto Schijnkoker - februari 2023
Foto Schijnkoker - februari 2023
Foto Schijnkoker - juni 2023
Foto Schijnkoker - juni 2023
Foto Schijnkoker - december 2023
Foto Schijnkoker - december 2023

Gerelateerd nieuws