Het kroonjuweel van de Oosterweelverbinding

De nieuwe Scheldetunnel, die in het noorden van Antwerpen de Ring rond maakt, verbindt het nieuwe Sint-Anna knooppunt op Linkeroever met het toekomstige op- en afrittencomplex van het Oosterweelknooppunt nabij het Noordkasteel op de rechteroever. De bouw ervan is een huzarenstukje. Om de tunnel te kunnen bouwen zijn alvast de voorbereidende werken gestart op beide Scheldeoevers.

Toekomstbeeld Scheldetunnel Tunnelmond Linkeroever

Voorbereidende werken

Oktober 2021

Aanleg fietstunnel voor kruisen werfinrit Charles De Costerlaan

Najaar 2021

Start aanleg aanmeerlocatie Linkeroever + fase 2 bomenrooi Sint-Annabos

Eind 2021

Start maken bouwkuip op Linker- en Rechteroever

medio 2022

Start baggerwerken Schelde

Eind 2023

Tunnelmond Linkeroever klaar voor aansluiting eerste tunnelelement

2024

Afzinken eerste tunnelelement

Eind 2024

Aanleg slikken en schorren en Scheldelaan klaar

2026

Start installatie verkeers- en tunneltechnische installaties

2027

Start aansluiting tunnel op knooppunt Sint-Anna 

Hoe vorderen de werken?

Op de linkeroever vinden de werken voornamelijk plaats in het Sint-Annabos. Daar zijn we in december 2020 gestart met het klaarmaken van de toekomstige werfterreinen. Een deel van de bomen moest daar jammer genoeg gerooid worden. Zodra de werken klaar zijn wordt wel terug groen aangeplant.

In maart 2021 ging ook op de rechteroever de eerste spade in de grond aan de Scheldelaan, ter hoogte van de Total-site, nabij het Noordkasteel. Ook hier wordt de toekomstige werf voorbereid. De Scheldelaan is daardoor plaatselijk afgesloten tussen het kruispunt met de Oosterweelsteenweg en het kruispunt met de Kastelweg.

In het najaar van 2021 starten op beide oevers de graafwerken voor de in- en uitgangen van de nieuwe Scheldetunnel.

Hinder voor de omgeving

We doen er alles aan om het verkeer tijdens de werken zo vlot en veilig mogelijk te houden, zowel voor fietsers, automobilisten als vrachtwagens. Daarom pasten we in de buurt van de werken nabij het Noordkasteel de kruispunten van de Kastelweg met de Oosterweelsteenweg en van de Scheldelaan met de Kastelweg aan. Zo kan je nog steeds makkelijk van en naar de haven rijden via de Royerssluis.

Kruispunt Kastelweg-Oosterweelsteenweg

Dit kruispunt werd uitgerust met verkeerslichten. Zo sla je makkelijker af van de Oosterweelsteenweg naar de Kastelweg of omgekeerd en kunnen ook fietsers er veilig oversteken.

Kruispunt Kastelweg-Scheldelaan

Rij je van de Kastelweg naar de Scheldelaan of omgekeerd, dan krijg je voortaan voorrang op het verkeer dat uit het doodlopende stuk van de Scheldelaan  komt.

Gerelateerd nieuws

Blijf op de hoogte!

Wil je graag de meest actuele informatie in je mailbox? Schrijf je dan zeker in op onze algemene nieuwsbrief.