Waarom worden de acht delen van de Scheldetunnel in Zeebrugge gebouwd?

De toekomstige Scheldetunnel bestaat uit acht delen. Ieder deel is zo'n 160 meter lang en 42 meter breed. Het dok waarin de tunneldelen gebouwd worden? Dat is maar liefst 1 kilometer lang en 200 meter breed. De acht delen worden via het water naar hun definitieve locatie gebracht, dus moeten ze ook in de buurt van het water gebouwd worden.

In de zoektocht naar een geschikte locatie voor dit bouwdok, kwamen we tot de vaststelling dat er in de directe omgeving van Antwerpen geen vrije ruimte beschikbaar is. Uiteindelijk kozen we voor de haven van Zeebrugge, omdat er op die plek ook plannen waren om het Boudewijnkanaal te verbreden voor de scheepvaart.

Zo slaan we twee vliegen in één klap; zodra de tunnelelementen onderweg zijn naar Antwerpen voor de bouw van de Scheldetunnel, worden de tijdelijke wanden van het dok weggenomen en is ook de verbreding van het Boudewijnkanaal een feit. 

Lees hier meer over het bouwdok

Wat gebeurt er met het opgepompte grondwater aan de Scheldetunnel?

Bij een bemaling wordt op een bouwwerf grondwater opgepompt zodat ondergrondse constructies in droge grond gebouwd kunnen worden. Dit gaat bijvoorbeeld over de bouw Scheldetunnel.

Op plaatsen waar er een bodemverontreiniging aanwezig is zoals PFAS op de werf Linkeroever zorgen we voor waterzuiveringsinstallaties om het opgepompte water te zuiveren.

We zoeken voortdurend naar duurzame nieuwe toepassingen voor het gezuiverde bemalingswater. En daarbij is geen idee te gek. Want het water dat we tijdens de werken oppompen kan elders goed van pas komen.

Wordt het Sint-Annabos een slibstort?

Neen, slib mag je alleen maar storten op daartoe vergunde stortplaatsen. Daar behoort het Sint-Annabos niet toe. Er wordt ook geen zand opgeslagen in het Sint-Annabos. Het weggegraven zand van de aanleg van de nieuwe Scheldetunnel stockeren we tijdelijk in het Noordelijk Insteekdok nabij de Kieldrechtsluis. Hierdoor kan het merendeel van het Sint-Annabos tijdens de werken blijven staan. Eens de tunnel er ligt, voeren we het zand terug om de tunnelelementen mee toe te dekken. 

Lees meer over de bouw van de Scheldetunnel

Verdwijnt het Sint-Annabos?

Het  Sint-Annabos (52.3 ha) blijft grotendeels staan tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding. Tijdelijk verdwijnt er wel ongeveer 14.4 hectare van het Sint-Annabos zodat we de nieuwe Scheldetunnel kunnen bouwen.

Daarnaast nemen we 20.3 hectare van het Sint-Annabos ter hoogte van de Scheldeoever in voor de bouw van een nieuwe en hogere Scheldedijk. Die komt ook meer landinwaarts te liggen. De ondergrond van de huidige Scheldedijk is immers te onstabiel om het gewicht te kunnen dragen van een hogere dijk. De vrijgekomen ruimte aan de kant van de Schelde gebruiken we voor de aanleg van een nieuw slikken- en schorrengebied (18 ha) en een overstromingsbos (6 ha). Dankzij deze hogere dijk beschermen we het achterliggende gebied beter tegen overstromingen, een ingreep die kadert binnen het Sigma-plan.

Na de aanleg van de Scheldetunnel planten we nieuwe bomen en groen. Ook verbinden we het Sint-Annabos met Blokkersdijk, Middenvijver en Het Vliet . Zo ontstaat één, divers natuurgebied. De definitieve inrichting van het Sint-Annabos bepalen we in overleg met alle betrokken actoren. 

 
 

Waarom zal een gedifferentieerde tolheffing worden toegepast om het verkeer te sturen?

Op 14 februari 2014 heeft de Vlaamse Regering gekozen voor een systeem van gedifferentieerde tolheffing op de drie Scheldekruisende tunnels (de Liefkenshoektunnel, de Kennedytunnel en de Scheldetunnel) op snelwegniveau om het verkeer te sturen. De Waaslandtunnel valt hier niet onder want dit is een lokale tunnel. Vrachtverkeer zal de hoogste tol betalen in de Kennedytunnel, een lagere tol in de nieuwe Scheldetunnel en de laagste tol in de Liefkenshoektunnel. De verschillende toltarieven zijn nog niet bepaald. Voor personenvervoer blijft wel één tunnel tolvrij. Dit systeem wordt volop uitgewerkt, in overleg met Europa. Met deze beslissing willen de Vlaamse Regering het verkeer optimaal sturen en wegleiden van de stad.

Abonneer op Scheldetunnel