Render oosterweel

Werken aan dubbelrichting fietspad Groenendaallaan

Op maandag 4 april starten we met de aanleg van een dubbelrichting fietspad tussen de Lambrechtshoekenlaan en Groenendaallaan nummer 124. (ter hoogte van Winterling) Tijdens deze werken sluiten we het huidige fiets- en voetpad hier af. Ook de Wijngaardberg wordt in deze periode volledig afgesloten en enkelrichting. 

Image
whatsappimage2022-03-29at9.17.16am.jpeg

De werken aan de Oosterweelverbinding zullen hinder veroorzaken voor het verkeer dat van en naar Antwerpen rijdt. Tijdens de werken willen we weggebruikers zoveel als mogelijk een alternatief bieden. Daarom wordt er vandaag volop gewerkt aan vlottere aansluitingen op het openbaar vervoer en betere fietsverbindingen. Zo bereik je tijdens de werken vlotter de stad.

Lantis, de bouwheer van de Oosterweelverbinding, werkt daarvoor een heel gamma aan maatregelen uit. De recent geopende Park and Rides zijn daar een sprekend voorbeeld van. Maar ook investeringen in betere fietsinfrastructuur maken deel uit van het pakket. Zo starten we op maandag 4 april met de aanleg van een dubbelrichting fietspad op de Groenendaallaan. Dat moet ervoor zorgen dat fietsers veilig deze drukke verkeersas kunnen gebruiken om de stad te bereiken. Vlaams Minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters voorziet middelen uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht om deze werken te financieren.

De werken aan dit fietspad starten maandag 4 april en duren tot begin juni.

Image
whatsappimage2022-03-29at9.17.19am.jpeg

Welke werken voeren we uit?

  1. Vanaf de Lambrechtshoekenlaan tot aan Groenendaallaan 124 leggen we aan de noordkant een nieuw dubbelrichting fietspad aan. Het fietspad wordt drie meter breed, waardoor de huidige parkeerstrook verdwijnt. Ook vernieuwen we hier het voetpad.
  2. Tussen Wijngaardberg en de Lambrechtshoekenlaan vervangen we het huidige fietspad door een groenberm, met grasdals ter hoogte van de garage-inritten.
  3. De huidige bushalte Lambrechtshoekenlaan zal verhuizen naar de parkeerstrook ter hoogte van Groenendaallaan 112-114.

Om de werken te kunnen uitvoeren, zal op de Groenendaallaan tijdelijk de rechterrijstrook richting Noorderlaan worden ingenomen voor het werfverkeer. De fietsers komende van de Bredabaan steken tijdens de werken over aan de verkeerslichten met Winterling en rijden zo verder via het nieuwe dubbelrichting fietspad aan de zuidkant.

De straat Wijngaardberg wordt tijdens deze werken doodlopend. We leiden om via de Kluizenveldenstraat en de Gagelveldenstraat.