Render oosterweel

Verbetering fietsverbinding Antwerpen - Borsbeek

Om toenemende hinder tijdens de werken aan de Oosterweelverbinding op te vangen, verbeteren we de fietsverbindingen van en naar Antwerpen. In 2023 optimaliseren we de fietsverbinding van Borsbeek - Antwerpen. Lantis voert deze werken uit in samenwerking met de gemeente Borsbeek.

Verschillende zones worden vernieuwd vanaf de Drakenhoflaan tot de fietstunnel. We verbeteren onder andere de fietstunnel onder de R11, het fietspad bij de De Robianostraat, voetpaden en een verkeersdrempel bij de Groeningerstraat en tenslotte de fietsverbinding bij de Grensstraat en Vinkeniersweg. Bijkomend verplaatsen we de bushaltes van de Groeningerstraat naar de De Robianostraat. De werken zullen na de zomerperiode in 2023 afgerond zijn. Vanaf het nieuwe schooljaar zullen fietsers en voetgangers gebruik kunnen maken van deze vernieuwde infrastructuur.


Welke werken voeren we uit?

Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken voor bewoners in deze buurt, voeren we de werken uit in verschillende fases. Vanaf midden februari 2023 zijn we gestart met enkele verbeteringen ter hoogte van de Groeningerstraat. Deze zone werd afgerond en is in gebruik sinds maart 2023. De tweede fase, ter hoogte van de De Robianostraat is sinds maart van start gegaan.

 1. Groeningerstraat
  De verbinding met de fietstunnel wordt verbeterd. Om deze optimalisatie uit te voeren, werd er een verkeersdrempel aangelegd in de Groeningersstraat. Dankzij deze verkeersdrempel wordt de snelheid in de Groeningerstraat verlaagd. Bovendien werden de voetpaden vernieuwd in de Groeningerstraat. De bushalte van de Groeningerstraat (bushalte ‘De Robianostraat’ genoemd) werd verplaatst naar de De Robianostraat. Op de plek waar eerder de bushalte was, zijn er nu extra parkeerplaatsen.
   
 2. De Robianostraat
  De bestaande fietsverbindingen en voetpaden op de noordzijde van de De Robianostraat worden vernieuwd. Tussen de Grensstraat en de Frans Beirenslaan vernieuwen we de bestaande infrastructuur. 

   
 3. Grensstraat - Vinkeniersweg
  Er wordt een volwaardige verharde fietsverbinding gerealiseerd tussen de Grensstraat en de Vinkeniersweg  om ervoor te zorgen dat fietsers vlot van en naar de fietsstraat kunnen. Ook een voetpadverbinding wordt voorzien in halfverharding.
   
 4. Fietstunnel R11 (kant Lindenboomstraat)
  De uitgang van de fietstunnel in de Lindenboomstraat wordt rechtgetrokken en de Lindenboomstraat wordt een fietsstraat. Het bestaande fietspad tussen de Georges de Grooflei en de Koude Beeklaan verdwijnt en wordt op verschillende plaatsen onthard.

 

Impact op het verkeer

 • Voetgangers kunnen de werfzone passeren via een corridor.
 • Fietsers volgen een korte omleiding die gesignaliseerd is.
 • Auto's volgen een korte omleiding die gesignaliseerd is.


Vlot en veilig langs de Oosterweelwerken

De toekomstige werken aan de Oosterweelverbinding in de buurt van Deurne en Merksem zullen hinder veroorzaken voor het verkeer dat van en naar Antwerpen rijdt. Daarom werkt Lantis vandaag al een heel gamma aan maatregelen uit om de switch naar een ander vervoersmiddel te stimuleren. Investeringen in betere fietsinfrastructuur maken hier deel van uit. Met deze aanpassingen werken we aan een vlotte fietsverbinding vanuit het noorden van Antwerpen naar de stad. Fietsers en voetgangers zullen deze drukke verkeersas, en later ook de Oosterweelwerken, veilig kunnen passeren.