Render oosterweel

Tijdelijke Oosterweelsteenweg voor renovatie Royerssluis open vanaf 19 april

Meer over

UPDATE:  Omwille van de slechte weersomstandigheden worden de tijdelijke Oosterweelsteenweg en fietspaden op 19 april in gebruik genomen in plaats van op 7 april.

 

Rijd je gewoonlijk van en naar de haven via de Royerssluis? Dan doe je dat vanaf 19 april* over nieuwe - tijdelijke - wegen en fietspaden. Tussen de Siberiabrug, Kattendijksluis en de Royerssluis legden Port of Antwerp en de Afdeling Maritieme Toegang (AMT) van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken(MOW) de afgelopen maanden tijdelijke wegen aan. Zo ondervindt het (fiets)verkeer van en naar de haven de komende maanden weinig hinder van de renovatiewerken aan de Royerssluis.

Port of Antwerp en de Afdeling Maritieme Toegang bouwen heel wat tijdelijke infrastructuur rond de Royerssluis om de impact van de renovatiewerken te beperken. Langs de stadszijde van de sluis - tussen de Siberiabrug en de Kattendijksluis - werd de afgelopen maanden een tijdelijke Oosterweelsteenweg gebouwd. Zo komt er voldoende ruimte vrij om de werfzone van de renovatiewerken verder voor te bereiden.

Het in gebruik nemen van deze tijdelijke Oosterweelsteenweg gebeurt buiten de spitsuren en met weinig hinder voor het verkeer.

* Deze timing is afhankelijk van de voortgang van de werken. 


Vanaf 19 april* rijd je tussen de Royerssluis, Siberiabrug en Kattendijksluis over tijdelijke wegen en fietspaden.

Tijdelijke maatregelen verzekeren bereikbaarheid van de haven

De komende maanden bouwen Port of Antwerp en AMT verder aan maatregelen die de bereikbaarheid van de haven tijdens de renovatiewerken moet garanderen. Tussen de Schelde en de Royerssluis wordt een tijdelijke kofferdam gebouwd. Vanaf het voorjaar van 2023 zal je van en naar de haven over die kofferdam rijden, in plaats van over de sluis. Zo blijft de impact van de renovatiewerken op het verkeer de komende jaren beperkt.

Nieuwe Royerssluis en Oosterweelknoop boosten bereikbaarheid van de haven

De werken aan de Royerssluis werden op 11 oktober officieel afgetrapt. De komende jaren wordt deze belangrijke scheepvaartverbinding tussen de Schelde en het Albertkanaal grondig gerenoveerd en uitgebreid tot een performante binnenvaartsluis die moderne binnenschepen vlot en veilig zal behandelen. De sluis wordt aanzienlijk langer (van 180 naar 230 meter lengte) én breder (van 22 naar 36 meter) waardoor ze grotere binnenschepen efficiënt kan versassen en het transportvolume naar het Albertkanaal verhoogd kan worden. 

Vlakbij de Royerssluis bouwt Lantis de Oosterweelknoop met op- en afritten naar de haven en het noorden van de stad. Het knooppunt ligt verzonken in het landschap en verbindt de Scheldetunnel met de Kanaaltunnels die aansluiten op de Antwerpse Ring. Daarmee vormt het nieuwe knooppunt vanaf 2030 een essentiële schakel in het rondmaken van de Ring en het ontsluiten van de haven en het Eilandje.

 

Gerelateerd nieuws