Render oosterweel

Nieuwe podcastreeks 'De Grote Ontknoping' met Cath Luyten

Wat betekent de Oosterweelverbinding voor de leefbaarheid van de stad, en worden de files voor eens en voor altijd opgelost? Vragen die niet alleen jullie maar ook Cath Luyten zichzelf al eens gesteld heeft. In de nieuwe podcastreeks De Grote Ontknoping onderzoekt Cath wat de impact van Oosterweel écht is. Luister jij ook mee?

 

In de eerste aflevering van de podcast De Grote Ontknoping spreken we onder meer met Thomas Smets. Hij woont in Kalmthout en moet voor zijn werk vaak met de wagen de baan op. Thomas bezoekt meerdere industriële klanten per dag in de hele Benelux, waardoor het openbaar vervoer voor hem geen volwaardig alternatief is. Elke dag staat hij anderhalf tot drie uur in de file. Deelmobiliteit gebruikt hij niet, openbaar vervoer is ook in het weekend geen optie voor hem. 

 

Extra rijstroken volstaan niet 

Is er iets te doen aan al dat fileleed of blijft het een noodzakelijk kwaad? En gaat Oosterweel echt iets veranderen? Elke economisch sterke regio heeft files, alleen de schaal verschilt, luidt het bij verkeersexperts. Op het moment dat de Kennedytunnel werd aangelegd, leek die zwaar overgedimensioneerd. Maar dat was buiten het groeiende pendelverkeer en vooral het toenemende vrachtverkeer gerekend, dat zelf een gevolg is van de globalisering van handel en productie. 

Alleen maar rijstroken bijleggen, is geen oplossing. In Nederland zijn er tientallen miljarden geïnvesteerd in extra rijstroken, maar dat heeft uiteindelijk tot meer verkeer en meer files geleid. Je moet dus evolueren naar een totaalaanpak: meer rijstroken, missing links sluiten, inzetten op zachte mobiliteit (stappen, trappen, deelfietsen en -steps) én investeren in beter, betrouwbaar en comfortabel openbaar vervoer zoals treinen, trams en bussen. 

 

Derde Scheldekruising 

Hoe zal de Oosterweelverbinding het verschil maken? Voor een antwoord op die vraag ging Cath Luyten langs bij Dries De Groof, Manager Specifieke Projecten bij Lantis. "Op dit moment zijn er twee Scheldekruisingen op snelwegniveau: de Kennedytunnel en de Liefkenshoektunnel," zegt Dries. De Waaslandtunnel is eigenlijk alleen voor lokaal verkeer. "Als de ring rond Antwerpen een klok zou zijn, ontbreekt het stuk tussen 9 en 12 uur. Daarvoor zorgt de derde Scheldekruising, met zes rijstroken extra (drie in elke rijrichting). Dat is voldoende om het verkeer op te vangen, dat tijdens de spits twee maal 2,5 rijstroken te kort komt." 

 

Een robuuste ring 

Het grote voordeel van de extra Scheldekruising is niet alleen de extra capaciteit, maar ook het feit dat het verkeer van West naar Oost en omgekeerd (E17 naar E313) in de toekomst niet alleen over de onderkant, maar ook over de nieuwe bovenkant van de Ring zal kunnen rijden. Een ronde ring is robuuster, want als er ergens een ongeval gebeurt, is er altijd een alternatief om het verkeer te laten omrijden. Ook tegen de richting van de klok in. 

 

Flankerende maatregelen  

Maar als het verkeerssysteem terug vlot functioneert, is er altijd de kans dat mensen terug in de wagen stappen en de vrijgekomen capaciteit gebruiken zodat de ring weer volloopt en alles opnieuw vast staat. Om dat te vermijden, zet de Vlaamse overheid volop in op duurzame mobiliteit in de regio. Parallel met Oosterweel legt Lantis bijvoorbeeld  nieuwe, fietspaden aan. Lantis investeerde ook in een  deelfietsennetwerk in de Antwerpse regio, de oranje Donkeys. En ook het openbaar vervoer zal, dankzij gezamenlijke inspanningen van Lantis, De Lijn en de NMBS, de komende jaren aantrekkelijker worden en vlotter rijden. Zo krijgen we een veiligere regio met vlotter verkeer, minder ongevallen, minder files en minder luchtvervuiling. 

 

Ontdek het volledige verhaal van de Oosterweel-oplossingen in de eerste aflevering van de podcast De Grote Ontknoping.