Render oosterweel

Intrillen damwanden kant Luchtbal

Update 28 augustus : Vanaf woensdag 30 augustus trillen we langs de zijde van Luchtbal opnieuw damwanden ter hoogte van de Masurebrug. Als alles vlot verloopt duren deze werken zo'n 7 à 8 werkdagen.

--- 

Ter hoogte van de Masurebrug zal de aannemer enkele weken damwanden intrillen in de zone tussen de snelweg en Luchtbal. Zo kan hij veilig een werkput voor het verleggen van kabels en leidingen uitgraven. 

Deze damwanden worden overdag met een zware trilkop in de grond getrild. Hierdoor kan de omgeving geluidsoverlast en trillingshinder ervaren. Om de impact zoveel mogelijk te beperken boren we de grond voor. 

r1masurebrug-flywel-17-04-202312.jpg
De werkput komt langs Luchtbal ter hoogte van de Masurebrug in de werfzone tussen de snelweg en spoorlijn.

Met de Oosterweelwerken breken we de bestaande snelweg af tussen de Masurebrug aan Antwerpen-Noord en het knooppunt Antwerpen-Oost met de E313. De nieuwe snelweg wordt dieper gelegd en maximaal overkapt. Omdat de snelweg hier dieper komt te liggen, verleggen we nu al heel wat kabels, leidingen en rioleringen. Zo liggen die niet in de weg van de verdiepte snelweg.

Lees hier meer over de verdiepte snelweg.