Render oosterweel

Geluids- en trillingshinder aan Groendendaallaan mogelijk tot 22 april

UPDATE: De trilwerken nabij Masurebrug kant Rietschoorvelden zijn afgerond. Maandag 4 april verhuizen we de machines naar de Groenendaallaan, waar de werken aansluitend van start zullen gaan. Daar zullen de werken, rekening houdend met het bouwverlof van de aannemer tijdens de paasvakantie, klaar zijn op 22 april. 

Sinds 7 maart trillen we op vier plekken nabij de Groenendaallaan en Masurebrug damplanken in de grond. 

De werken zijn ondertussen ruim over de helft. De trilwerken nabij Groenendaallaan naast McDonald's zijn afgerond. De trilwerken nabij Masurebrug kant Luchtbal zijn afgerond. De trilwerken nabij Masurebrug kant Rietschoorvelden zijn afgerond. De trilwerken nabij Groenendaallaan naast Colruyt starten maandag 4 april en duren tot 22 april. 

Bij het intrillen van de damplanken veroorzaken we lokaal geluids- en trillingshinder. We nemen uitgebreide maatregelen om die hinder zo beperkt mogelijk te houden. 

  • De damplanken worden in de grond getrild - in plaats van geheid - omdat dit minder lawaai maakt. 
  • Tijdens de werken meten we de trillingen. Als er teveel trillingen ontstaan, dan onderbreken we het intrillen. Dit doen we om te voorkomen dat er schade aan huizen ontstaat. 
  • De aannemer voert de werken uitsluitend overdag uit tussen 7 uur en 16 uur en op weekdagen. 

De damplanken vormen de zijwanden van bouwputten die we aan beide zijden van de Ring en de Groenendaallaan zullen uitgraven. Eens de bouwputten klaar zijn, kunnen we met behulp van een grote boor leidingen onder de Groenendaallaan en onder de Antwerpse Ring doorpersen zonder het verkeer te hinderen. 

We voeren volop voorbereidende werken uit rondom het complex Merksem en langs de Antwerpse Ring in Merksem. We verleggen nu kabels en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van de Bypass. 

Lees meer over: 

1920_img2.jpg