Lantis heeft samen met aannemer Roco een zorgvuldige en uitgebreide analyse gemaakt van de mogelijke technische toepassingen. Het intrillen van damplanken kwam hieruit voort als beste oplossing. 

Gezien de samenstelling van de ondergrond - met al snel stevige zandlagen als men in de diepte gaat - is hydraulisch induwen niet mogelijk. Het inheien van de damplanken geeft dan weer de meeste geluidshinder. 

De bouw van cement-bentonietwanden is niet opportuun omdat deze wanden een definitieve constructie vormen in de ondergrond. Lantis wil de ondergrond obstakelvrij houden en het ontwerp en de bouw van het Ringpark niet hypothekeren.

De damwanden die we nu intrillen zullen we na afloop van de werken terug uittrekken en vervolgens hergebruiken op een andere locatie.