Render oosterweel

Fietsverbeteringen bij Laaglandlaan Ekeren - Merksem

De fietsverbinding tussen de Laaglandlaan en Laarsebaan in Merksem wordt verbeterd. Er wordt een dubbelrichtingsfietspad aangelegd vanaf het Laar tot aan de Michiel de Swaenstraat. Dit gedeelte zal aansluiten op de vernieuwde fietsverbinding naar de Laarsebaan. De route vormt een vlotte, veilige fietsverbinding tussen de noordelijke gemeenten, Ekeren, Merksem en stad Antwerpen.


Fasering van de werken

Vanaf 4 september starten we met de derde fase van de vernieuwing van het fietspad vanaf de Laaglandlaan - Eduard Waghemansbrug tot de Michiel de Swaenstraat. Om de hinder zoveel als mogelijk te beperken, zal de aannemer enkel aan de zijde met oneven huisnummers werken. De werkzaamheden zullen tot en met november duren.

Tijdens de uitvoering van fase 4 zal de huisvuilophaler niet in het doodlopend stuk van de Laaglandlaan kunnen langskomen. Er wordt gevraagd aan de mensen om dinsdagavond het huisvuil buiten te zetten, de aannemer zal dit dan komen ophalen en aan het begin van de werf plaatsen (kant Merksem). Er wordt gevraagd aan de mensen dat zij woensdagavond hun geledigde groene container terug gaan ophalen aan het begin van de werf.

De werken zijn opgedeeld in drie delen:

  • September: in de Laaglandlaan leggen we het fietspad aan
  • Oktober: ter hoogte van het kruispunt Laaglandlaan/Laaglandlaan leggen we de eerste verkeersdrempel aan
  • November: ter hoogte van het Leege pad leggen we de tweede verkeersdrempel aan
kaart1-v2.jpg

Een veiligere omgeving voor fietsers en voetgangers

Het gedeelte van de Laaglandlaan ter hoogte van de brug over de E19 zal volledig vernieuwd worden. Het overige gedeelte van de Laaglandlaan, tot de Michiel de Swaenstraat, zal een nieuwe toplaag krijgen. Bovendien worden er twee verkeersdrempels aangelegd. Zo wordt de snelheid van het verkeer afgeremd en kunnen fietsers en voetgangers veilig oversteken. Deze verkeersdrempels komen ter hoogte van de zijstraat ‘Laaglandlaan’ (naast de E19) en ter hoogte van ‘Leegepad Zwaantjeslei’. De bushaltes aan het Laar worden aan beide kanten van de rijbaan toegankelijk ingericht met verhoogde perrons en blindegeleiding. Tenslotte vervangen we de bestaande verlichting met LED-verlichting.

Vlot en veilig langs de Oosterweelwerken

De toekomstige werken aan de Oosterweelverbinding in de buurt van Merksem zullen hinder veroorzaken voor het verkeer dat van en naar Antwerpen rijdt. Daarom werkt Lantis vandaag al een heel gamma aan maatregelen uit om de switch naar een ander vervoersmiddel te stimuleren. Investeringen in betere fietsinfrastructuur maken hier deel van uit. Met deze aanpassingen werken we aan een vlotte fietsverbinding vanuit het noorden van Antwerpen naar de stad. Fietsers en voetgangers zullen deze drukke verkeersas, en later ook de Oosterweelwerken, veilig kunnen passeren. 

Deze fietsroute zal aansluiten op de vernieuwde fietsverbinding naar de Laarsebaan in Merksem en maakt deel uit van het fietsnetwerk dat de verbinding maakt tussen de fietsostrade F14 en Laar (richting Kleine Bareel). De werken zijn na de zomer afgerond. Vanaf het najaar 2023 kunnen fietsers deze vernieuwde verbinding gebruiken.