Render oosterweel

Bouw geluidsscherm Burcht start in week 10 januari

Meer over

In de week van 10 januari 2022 starten we met de bouw van de geluidsschermen langs de E17 in Burcht. De geluidsschermen worden ook hier 8,5 meter hoog en afgewerkt met hout.

Het verbeteren van de leefbaarheid van de omwonenden is een belangrijke pijler van de Oosterweelverbinding en het Toekomstverbond. Eén van de maatregelen die we daarvoor nemen is het inbedden van de snelwegen met geluidsbermen en -schermen. Binnen ons projectgebied op Linkeroever en in Zwijndrecht bouwen we geluidsbermen langs de E17, E34 en R1. Op de locaties waar er niet voldoende ruimte is voor een berm bouwen we een scherm. In combinatie met o.a. een geluidsarm wegdek zorgen we zo voor een sterke reductie van de geluidsoverlast komende van de snelweg.

1920_ringpark-west-geluidsscherm-e17-burcht1.jpg

Simultatie van de geluidswand in Burcht. Noot: rond de tunnelmonden zullen we afwerken met schanskorven i.p.v. hout.

Zo ook in Burcht. Hier bouwen we tussen complex Zwijndrecht en het knooppunt Antwerpen-West geluidsschermen van 8,5 meter hoog (gemeten vanaf de snelweg). We werken deze schermen af met hout en voorzien aan de zijde van de bewoning een groene wand met begroeiing. Nu de E17 volledig vernieuwd is kunnen we de bouw van de schermen opstarten. Dat gebeurt in de week van 10 januari. We starten ter hoogte van de Pastoor Coplaan en werken zo in de richting van Antwerpen-West.

Deze werken duren tot het najaar van 2022.

1920_21-11-25-e17zwijndrecht-foto-13.jpg

Ter hoogte van complex Zwijndrecht starten we in de week van 10 januari met de bouw van de geluidsschermen langs de E17. Aan de zijde van Zwijndrecht plaatsten we reeds glazen geluidsschermen, de schermen langs Burcht werken we af met hout.

Geluidsberm tussen Kruibeke en Zwijndrecht

Tussen de complexen van Kruibeke en Zwijndrecht bouwen we langs de zijde van Burcht een groene geluidsberm. Hiervoor is momenteel echter te weinig ruimte beschikbaar. Via de gemeente loopt een procedure tot grondverwerving om de nodige ruimte vrij te maken. Volgens de huidige planning starten we met de bouw van deze berm in 2023, maar dat is onder voorbehoud van de lopende procedure.

Gerelateerd nieuws