De grootste metamorfose door Oosterweel komt er ongetwijfeld in het noorden van Antwerpen. De Antwerpse Ring, zoals we die vandaag kennen, verdwijnt. Het Viaduct van Merksem breken we af en maakt plaats voor een ingesleufde, dieperliggende Ring die deels overkapt wordt. Hierdoor verdwijnt de Ring niet alleen uit het zicht, maar komt er ook ruimte vrij om te sporten, spelen en ontspannen.

De transformatie van viaduct naar verdiepte Ring met Ringparken is een hele operatie. Omdat het verkeer moet kunnen blijven rijden tijdens de werken, leggen we eerst een Bypass of tijdelijke snelweg aan. Die Bypass, met 2x3 rijstroken en gelegen tussen de knooppunten van E313 en A12, biedt een alternatief aan de huidige Ring. Zo houden we tijdens de werken het verkeer op de snelweg en weg uit de woonwijken van Deurne en Merksem. Tegelijkertijd zorgen we dankzij de Bypass ook voor een veilige, voorspelbare verkeerssituatie.

Kom in deze webinar alles te weten over de start van de bouw van de Bypass. Volg live op Facebook en YouTube;