Render oosterweel

Voorbereidingen bouwdok Scheldetunnel van start in Zeebrugge

Vorige week startten de werken voor het tijdelijk bouwdok in de haven van Zeebrugge. In dat dok worden de komende jaren de acht verschillende onderdelen van de Scheldetunnel gebouwd, een deel van de Oosterweelverbinding die de Ring rond Antwerpen zal vervolledigen. Het tijdelijke dok wordt in Zeebrugge gebouwd zodat de 160 meter grote tunnelelementen later makkelijk via de zee en de Westerschelde naar Antwerpen kunnen versleept worden.

Het tijdelijke dok komt op de oever van het Boudewijnkanaal en het Verbindingsdok te liggen. Vorige week is de aannemer gestart met het terrein klaar te maken voor de bouw ervan. Daarvoor voert hij de nodige grond- en nutswerken uit. De oude hoeve die op het terrein is gelegen wordt afgebroken en de aanwezige bomen en struikgewas worden verwijderd. Daarnaast wordt het terrein gecontroleerd op niet gesprongen explosieven.

De aannemer voerde ook alvast een heiproef uit. Daarbij trilt hij een damwand in de grond, een methode die geluidshinder tot een minimum beperkt. Dat doet hij om te onderzoeken welk type damwand het meest geschikt is voor de ondergrond en dus voor de bouw van de tijdelijke dokwanden. Dit voorjaar start hij dan met het plaatsen van de eigenlijke damwanden en het uitgraven van het dok. Dat laatste is een hele klus. Het dok wordt maar liefst één kilometer lang en tweehonderd meter breed. Goed voor meer dan 1 miljoen kubieke meter uitgegraven grond. 

Antwerpse tunnel, made in Zeebrugge

Eind dit jaar start de aannemer dan met de bouw van de tunnelelementen. Acht in totaal. Elk element is zo’n 160 meter lang, 42 meter breed en 10 meter hoog. De 60 000 ton zware kolossen worden achteraf met sleepboten via de Noordzee en de Westerschelde naar hun nieuwe thuis in Antwerpen gebracht. Na een zorgvuldige voorbereiding worden ze op de juiste locatie afgezonken en zal de nieuwe, 1,8 kilometer lange Scheldetunnel een feit zijn.

Beplantingsplan

Inmiddels is er ook een studiebureau aangesteld om een ontwerp te maken voor een beplantingsplan op de westelijke oever van het Boudewijnkanaal. Na het opmaken van een aantal eerste schetsen over de mogelijke invulling zal hierover overleg gepleegd worden met de omwonenden.

Voorbereidende werken Linker- en Rechteroever

De voorbereidende werken in Zeebrugge zijn niet de eerste werken voor de Scheldetunnel. In december startte de aannemer al in het Sint-Annabos op Linkeroever met het verwijderen van de bomen in de werfzone. In maart schiet ook de werf op Rechteroever uit de startblokken. Daar zal de aannemer het terrein langs de Scheldelaan, ter hoogte van Total Polymers Antwerp voorbereiden voor de werken.