Render oosterweel

Vertraging werkzaamheden bij de fietssnelweg F13 Hoboken-Hemiksem

De fietssnelweg F13 tussen Hoboken en Hemiksem mist nog een deel van de verbinding. Sinds het voorjaar van 2022 bouwt Lantis deze ‘missing link’ van de fietsostrade die parallel naast spoorlijn 52 loopt. Enkele noodzakelijke en onvoorziene aanpassingen zorgen voor een vertraging van de werkzaamheden.

Aangezien het fietspad vlak naast de spoorweg wordt aangelegd, moeten de werken nauw afgestemd worden met de spoorwegbeheerder, Infrabel nv. Ter hoogte van het nieuwe fietspad liggen er enkele kabels en leidingen van de spoorwegbeheerder. Die zijn noodzakelijk voor de activiteiten en goede werking van de spoorweg.

Tijdens de werken werden de exacte posities en functies van deze kabels en leidingen in kaart gebracht en werd gezocht naar een oplossing om ook in de toekomst op een veilige manier nieuwe kabels te kunnen aanbrengen of werken aan het spoor te kunnen uitvoeren. Omwille van de beperkte ruimte tussen het spoor en het nieuwe fietspad, moeten er nog enkele aanpassingswerken gebeuren om toe te laten dat Infrabel ook in de toekomst op een veilige manier kan werken.

Na nauw overleg met Infrabel en het door Lantis aangestelde studiebureau werd dit verder uitgewerkt. Eind juni voorzien we het fietspad van een laag asfalt om het rijklaar te maken. Omwille van de veiligheid van de fietsers, plaatsen we vervolgens nog een afsluiting tussen het fietspad en het spoor. De aanleg daarvan is voorzien in de loop van het najaar. Van zodra deze laatste aanpassingen gebeurd zijn, kunnen fietsers het nieuwe fietspad gebruiken. Zodra deze laatste werken klaar zijn, kan het fietspad opengesteld worden. In september hebben we een tijdelijke oplossing gevonden waardoor het fietspad opengesteld kon worden. Vanaf 20 oktober 2023 tot en met 10 november 2023 zal deze route onderbroken worden om de uiteindelijk afsluiting te kunnen plaatsen. Na 10 november wordt alles definitief opengesteld.

De F13 loopt achter Fort 4 in Hoboken. Het sluit aan op de Jozef Leemanslaan in het noorden, ter hoogte van de overweg met de Kapelstraat en verbindt het kruispunt van de Sint-Bernardsesteenweg en de Moerelei. Het fietspad loopt gelijk met spoorlijn 52.