Render oosterweel

Verleggen oversteekplaatsen aan Vaartkaai en Bredabaan

Vanaf maandag 6 november* werken we in de omgeving van de Ijzerlaanfietsbrug in Merksem. We verbreden het fiets- en wandelpad langs de Bredabaan en verleggen er een fietsoversteek aan de Vaartkaai en oversteek voor voetgangers aan de Bredabaan. Met deze werken bereiden we de omgeving van de Ijzerlaanfietsbrug voor op het verleggen van de aanrijhelling en de bouw van de Bypass.

Bijkomende verharding naast bestaand fietspad aan Bredabaan

De bestaande verbinding tussen de IJzerlaanfietsbrug en de Vaartkaai komt in een volgende fase van de Oosterweelwerken in de werfzone te liggen. Tussen de Vaartkaai en de Ingenieur Menneslaan leggen we van 6 tot 9 november* een bijkomende verharding naast het bestaande fietspad. Zo houden we een veilige verbinding voor fietsers en voetgangers tussen de IJzerlaanfietsbrug en de Vaartkaai. Om deze werken veilig uit te voeren, leiden we voetgangers en fietsers om via de aanloophelling van de Ijzerlaanfietsbrug.

voorbereidendewerkenijzerlaanfietsbrugnovember2023-01.jpg
Langs het fietspad aan de Bredabaan leggen we bijkomende verharding, zodat fietsers en voetgangers van de Vaartkaai ook tijdens de werken veilig en vlot de Ijzerlaanfietsbrug kunnen bereiken.

Verleggen van fietsoversteek Vaartkaai en voetgangersoversteek Bredabaan

Wanneer de bouw van de Bypass begin 2024 echt van start gaat, sluiten we de Vaartkaai af ter hoogte van de Ijzerlaanfietsbrug. Om de veiligheid van fietsers en voetgangers tijdens de werken te garanderen, worden de fietsoversteek op de Vaartkaai en voetgangersoversteek op de Bredabaan opgeschoven. De fietsoversteek schuift op tot tegen het kruispunt met de Bredabaan. De voetgangersoversteek schuift dan weer verder weg van de Vaartkaai. Deze werken voeren we uit van 9 tot 17 november*.

voorbereidendewerkenijzerlaanfietsbrugnovember2023-02.jpg
Op de Vaartkaai en Bredabaan verleggen we enkele oversteken, zodat deze tijdens de Oosterweelwerken veilig gebruikt kunnen worden.

Op de Vaartkaai blijft verkeer in beide richtingen mogelijk, maar moet je de werfzone beurtelings passeren. Op de Bredabaan geldt enkelrichting tussen de Vaartkaai en Ingenieur Menneslaan. Je kan hier enkel vanuit de Vaartkaai inrijden. Rijd je richting de Vaartkaai? Dan leiden we lokaal om via de Carettestraat. Fietsers en voetgangers zullen de werken kunnen passeren.

Aanpassingen Ijzerlaanfietsbrug houden brug maximaal beschikbaar

De komende maanden passen we de aanrijhellingen langs beide zijden van de Ijzerlaanfietsbrug aan. Zo zorgen we ervoor dat de brug tijdens de Oosterweelwerken maximaal bruikbaar blijft. Enkel wanneer de veiligheid van de fietsers en voetgangers niet gegarandeerd kan worden - bijvoorbeeld bij het afbreken van het viaduct of het plaatsen van de betonnen balken voor de Bypass - sluiten we de brug deels of volledig af. Deze afsluitingen organiseren we in weekends en wanneer mogelijk enkel ’s nachts.

Hier lees je meer over de aanpassingen aan de Ijzerlaanfietsbrug


* Deze planning is afhankelijk van de voortgang van de werken.