Render oosterweel

Verkeershinder mogelijk aan Schijnpoort door rioolinspecties

Meer over

Tussen 6 december 2021 en eind januari 2022 zal de aannemer van de Oosterweelwerken op 36 plekken op de Schijnpoortweg en Bisschoppenhoflaan een rioolinspectie en rioolreiniging uitvoeren. De werken kunnen lokaal hinder veroorzaken en worden daarom zoveel als mogelijk buiten de spitsuren of tijdens de nacht uitgevoerd. 

schijnpoortweg.jpg

De rioolinspectie kadert binnen de grootschalige Oosterweelwerken die in deze zone vanaf het voorjaar 2022 zullen plaatsvinden. Dan starten we hier met het verleggen van alle kabels en leidingen zodat die geen obstakel vormen tijdens de bouw van de verdiepte R1. 

Gerelateerd nieuws